Změnit jazyk:

Kombinace práce a studia vysokoškolskými studenty

Autor Bc. Veronika Ptáčková
Název organizace Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Katedra sociální politiky a sociální práce
Rok vydání 2015
Typ zprávy diplomová práce
Anotace Cílem diplomové práce je zjistit, jak a proč prezenční studenti kombinují studium a práci. V teoretické části jsou shrnuta východiska týkající se problému – zejména charakteristika vysokoškolského studia, jeho vývoj a způsoby, jakými mohou studenti pracovat při studiu. Prostor je věnován i motivaci ke studiu a motivaci k práci při studiu. Metodologická část práce se zaměřuje na objasnění strategie kombinovaného výzkumu. V empirické části jsou interpretovány výsledky kvalitativní a kvantitativní části výzkumu. Studenti tráví více času samostudiem a nedochází na kompletní výuku. Svůj čas věnují pracovním aktivitám – placeným pracovním aktivitám (okolo 16 hodin týdně) a neplaceným pracovním aktivitám (do 8 hodin týdně). Byla zaznamenána různá intenzita pracovních aktivit v období výuky, v období zkoušek či letních prázdnin. K nejsilnějším motivům kombinování studia a práce patří finanční ohodnocení, získání praktických dovedností a seberealizace.
Klíčová slova dobrovolnictví, motivace, práce, prezenční studenti, stáž, studium
Typ výzkumu kvalitativní , kvantitativní
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AK Sport, aktivity volného času, AM Pedagogika a školství
Email na řešitele kotolova@fss.muni.cz
Dostupnost dostupný v elektronické knihovně NRVDM
Zpráva ke stažení 1508773879.pdf
Instituce Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Katedra sociální politiky a sociální práce
Možná souvislost Zahraniční mládežnická spolupráce
Dobrovolnická aktivita
Počet dětí/mladých žijících v domácnosti s nízkou intenzitou práce
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní pedagogický institut ČR
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@npicr.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů