Změnit jazyk:

Mládež v číslech

Poslední přidané výzkumy

Co české děti nevědí o zdraví a jak podpořit jejich zdravotní gramotnost. Výsledky studie, trendy, doporučení, praktická inspirace a vzdělávací aktivity.

Autor: Michal Kalman

Publikace shrnuje výsledky mezinárodní výzkumné studie HBSC (Health Behaviour in School-aged Children) zaměřené na zdravotní gramotnost dětí a mládeže, kterou v České republice zajišťuje Univerzita Palackého v Olomouci. Jedná se o komplexní zdroj dat… [VÍCE]

Výsledky šetření o dopadech nouzového stavu v důsledku koronaviru mezi poskytovateli školské primární prevence rizikového chování

Autor: Roman Petrenko, Lucie Myšková

Cílem šetření Pražského centra primární prevence bylo zjistit dopad šíření onemocnění COVID-19, v jehož důsledku došlo k uzavření škol a vzdělávání na dálku, na činnost poskytovatelů školské primární prevence rizikového chování. Šetření bylo proveden… [VÍCE]

Výzkum Mladé hlasy 2020: Děti v nouzovém stavu

Autor: STEM/MARK pro UNICEF

V souvislosti s pandemií COVID-19 provedl český UNICEF ve spolupráci s agenturou STEM/MARK výzkum Mladé hlasy 2020: Děti v nouzovém stavu. Smyslem výzkumu bylo umožnit českým dětem vyjádřit svůj názor na situaci, které postihla Českou republiku, a na… [VÍCE]

Jak to mají mámy. Psychologický výzkum mateřství

Autor: Zuzana Masopustová, Petra Daňsová, Lenka Lacinová a kolektiv

Monografie autorského kolektivu IVDRM FSS MU popisuje psychologické aspekty mateřství dnešních žen. Data z výzkumného projektu zaměřeného na počátky rodičovství (od těhotenství do tří let věku dítěte) zasazuje do kontextu současných psychologických p… [VÍCE]

Školní psycholog v inkluzivním prostředí základní školy

Autor: Jana Magerová

Předložená disertační práce se zabývá úkoly školního psychologa v prostředí inkluzivní školy. Teoreticky zpracovává otázky inkluzivního vyučování, které nově řeší pedagogickou práci zejména se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Prostřednictv… [VÍCE]

VÝZKUMY JAKO RSS

O registru

Vážení návštěvníci, vítejte na stránkách Národního registru výzkumů o dětech a mládeži, který je veřejně přístupným archivem dat určeným všem zájemcům o nejnovější informace z oblasti výzkumných šetření zaměřených na naši nejmladší generaci. Portál provozovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy prostřednictvím Národního pedagogického institutu ČR shromažďuje výzkumy realizované státními, vědecko-výzkumnými i neziskovými organizacemi a institucemi. V elektronické knihovně Registru jsou uloženy kompletní závěrečné zprávy či odkazy na ně, spolu se základními anotacemi, a to jak v českém, tak v anglickém jazyce

Mládež v číslech

Projekt Mládež v číslech přináší na jednom místě základní veřejně dostupné číselné a vývojové údaje spojené s tématy státní Koncepce podpory mládeže na léta 2014–2020. Projekt iniciovalo a podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, obsahově jej zajišťuje Analytické centrum České rady dětí a mládeže a technickou stránku zajišťuje Národní pedagogický institut ČR. Cílem projektu je poskytnout odborné i široké veřejnosti základní přehled o aktuálním vývoji mladé generace v oblastech státní politiky mládeže.

Rádi bychom informace o mladé generaci do budoucna rozšiřovali, v případě zájmu i Vaší spolupráce se neváhejte obrátit na mladezvcislech@crdm.cz.

Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní pedagogický institut ČR
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@npicr.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů