Změnit jazyk:

Mládež v číslech

Poslední přidané výzkumy

Jak to mají mámy. Psychologický výzkum mateřství

Autor: Zuzana Masopustová, Petra Daňsová, Lenka Lacinová a kolektiv

Monografie autorského kolektivu IVDRM FSS MU popisuje psychologické aspekty mateřství dnešních žen. Data z výzkumného projektu zaměřeného na počátky rodičovství (od těhotenství do tří let věku dítěte) zasazuje do kontextu současných psychologických p… [VÍCE]

Školní psycholog v inkluzivním prostředí základní školy

Autor: Jana Magerová

Předložená disertační práce se zabývá úkoly školního psychologa v prostředí inkluzivní školy. Teoreticky zpracovává otázky inkluzivního vyučování, které nově řeší pedagogickou práci zejména se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Prostřednictv… [VÍCE]

Hodnocení a sebehodnocení ve výuce cizích jazyků u žáků se specifickými poruchami učení

Autor: Renée Grenarová

Předkládaná disertační práce se zabývá problematikou hodnocení žáků se specifickými poruchami učení ve výuce cizích jazyků na 2. stupni běžných základních škol pohledem učitelů německého a ruského jazyka a tématikou sebehodnocení, jež je realizováno … [VÍCE]

Aktuální otázky trestné činnosti páchané na mládeži

Autor: Jakub Chromý

Tato disertační práce vychází ze skutečnosti, že trestná činnost páchaná na mládeži je závažným celospolečenským problémem. Hlavním cílem předkládané práce je identifikovat klíčové a zároveň aktuální problémy kriminality páchané na mládeži v České re… [VÍCE]

Analýza podpůrných opatření u žáků s odlišnými kulturními a jinými životními podmínkami v inkluzivním prostředí základní školy

Autor: Kateřina Šimčíková

Disertační práce se zabývá problematikou podpůrných opatření u žáků s odlišnými kulturními a jinými životními podmínkami v inkluzivním prostředí základní školy. Výzkumný projekt je zpracován metodou kvantitativního výzkumu s využitím techniky dotazní… [VÍCE]

VÝZKUMY JAKO RSS

O registru

Vážení návštěvníci, vítejte na stránkách Národního registru výzkumů o dětech a mládeži, který je veřejně přístupným archivem dat určeným všem zájemcům o nejnovější informace z oblasti výzkumných šetření zaměřených na naši nejmladší generaci. Portál provozovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy prostřednictvím Národního pedagogického institutu ČR shromažďuje výzkumy realizované státními, vědecko-výzkumnými i neziskovými organizacemi a institucemi. V elektronické knihovně Registru jsou uloženy kompletní závěrečné zprávy či odkazy na ně, spolu se základními anotacemi, a to jak v českém, tak v anglickém jazyce

Mládež v číslech

Projekt Mládež v číslech přináší na jednom místě základní veřejně dostupné číselné a vývojové údaje spojené s tématy státní Koncepce podpory mládeže na léta 2014–2020. Projekt iniciovalo a podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, obsahově jej zajišťuje Analytické centrum České rady dětí a mládeže a technickou stránku zajišťuje Národní pedagogický institut ČR. Cílem projektu je poskytnout odborné i široké veřejnosti základní přehled o aktuálním vývoji mladé generace v oblastech státní politiky mládeže.

Rádi bychom informace o mladé generaci do budoucna rozšiřovali, v případě zájmu i Vaší spolupráce se neváhejte obrátit na mladezvcislech@crdm.cz.

Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní pedagogický institut ČR
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@npicr.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů