Změnit jazyk:

Mládež v číslech

Poslední přidané výzkumy

Psychologické a sociální charakteristiky dětí, mládeže a rodiny, vývoj osobnosti v době proměn moderní společnosti

Autor: Macek Petr

Hlavním cílem výzkumného projektu „Psychologické a sociální charakteristiky dětí, mládeže a rodiny, vývoj osobnosti v době proměn moderní společnosti“ bylo pokračování dlouhodobého longitudinálního výzkumu dětí a jejich rodin založeného v rámci Europ… [VÍCE]

Cesty do dospělosti: longitudinální výzkum vývojových trajektorií a prediktorů autonomie a identity (GAP407/12/0854)

Autor: Macek Petr

Výzkumný projekt Cesty do dospělosti: longitudinální výzkum vývojových trajektorií a prediktorů autonomie a identity (GAP407/12/0854) předkládá pohled na různé podoby přechodu od adolescence k dospělosti současné mladé generace v České republice. Výz… [VÍCE]

Kariérní rozhodování u českých studentů v období vynořující se dospělosti

Autor: Kvitkovičová Lucia, Máchová Jana

Studie přibližuje problematiku kariérního vývoje u českých studentů v období vynořující se dospělosti. Věnuje se také analýze faktorů vyplývajících z typu studia, které mohou přispět k facilitaci procesu kariérního rozhodování. Výzkumným cílem práce … [VÍCE]

Cesty do dospělosti: Psychologické a sociální charakteristiky dnešních dvacátníků

Autor: Ježek Stanislav, Lacinová Lenka, Macek Petr

Monografie Cesty do dospělosti: Psychologické a sociální charakteristiky dnešních dvacátníků předkládá pohled na různé podoby přechodu od adolescence k dospělosti současné mladé generace v České republice. Kniha aktualizuje současné poznatky o tom, j… [VÍCE]

České děti venku: Reprezentativní výzkum, kde a jak tráví děti svůj čas

Autor: Nadace Proměny Karla Komárka

Výzkum se zaměřuje na analýzu způsobů trávení volného času dětí ve věku 7 - 15 let a podrobně se věnuje popisu trávení volného času venku. Kolik času mu děti věnují. Kde, kdy, jak a s kým tráví děti venku svůj čas. Velikost vzorku je 1515 respondentů… [VÍCE]

VÝZKUMY JAKO RSS

O registru

Vážení návštěvníci, vítejte na stránkách Národního registru výzkumů o dětech a mládeži, který je veřejně přístupným archivem dat určeným všem zájemcům o nejnovější informace z oblasti výzkumných šetření zaměřených na naši nejmladší generaci. Portál provozovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy prostřednictvím Národního institutu pro další vzdělávání shromažďuje výzkumy realizované státními, vědecko-výzkumnými i neziskovými organizacemi a institucemi. V elektronické knihovně Registru jsou uloženy kompletní závěrečné zprávy či odkazy na ně, spolu se základními anotacemi, a to jak v českém, tak v anglickém jazyce

Mládež v číslech

Projekt Mládež v číslech přináší na jednom místě základní veřejně dostupné číselné a vývojové údaje spojené s tématy státní Koncepce podpory mládeže na léta 2014–2020. Projekt iniciovalo a podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, obsahově jej zajišťuje Analytické centrum České rady dětí a mládeže a technickou stránku zajišťuje Národní institut pro další vzdělávání. Cílem projektu je poskytnout odborné i široké veřejnosti základní přehled o aktuálním vývoji mladé generace v oblastech státní politiky mládeže.

Rádi bychom informace o mladé generaci do budoucna rozšiřovali, v případě zájmu i Vaší spolupráce se neváhejte obrátit na mladezvcislech@crdm.cz.

Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní institut pro další vzdělávání
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@nidv.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů