Přejít na: Mládež v číslech | Změnit jazyk:

Poslední přidané výzkumy

K osvojení dítěte registrovanými partnery

Autor: Vojtěch Pospíšil

Článek se zabývá problematikou osvojení dětí registrovanými partnery z pohledu práva na rovné zacházení. Problematiku osvojení registrovanými partnery lze rozlišit do tří kategorií, a to individuální nebo společné osvojení cizího dítěte a při osvojen… [VÍCE]

Vzájemná očekávání matek a učitelek dětí 1. tříd ohledně spolupráce na rozvoji jejich čtenářské gramotnosti

Autor: Jana Sedláčková

Cílem příspěvku bylo nastínit závěry plynoucí z předběžné analýzy dat týkajících se vzájemných očekávání matek a učitelek ohledně spolupráce na rozvoji počáteční čtenářské gramotnosti. Na základě analýzy hloubkových polostrukturovaných s 10 matkami a… [VÍCE]

Současná pozice mladých lidí ve Visegrádských zemích ve srovnání s průměrem Evropské unie

Autor: Zdeněk Vavrečka, Markéta Dolinová

Po nedávné hospodářské krizi se situace mladých lidí nejen v Evropské unii (EU), ale i celosvětově zhoršila a je to stále velmi aktuální problém. Přestože se v posledních dvou letech společně s pozitivním hospodářským růstem zlepšila situace, Evropsk… [VÍCE]

Arteterapie jako prevence v depagogice na střední škole

Autor: Petra Venclíková

Moje teoretická studie se zabývá využitím arteterapie v pedagogické práci se středoškolskou mládeží. Pracuji jako učitelka odborných předmětů zaměřených na výtvarnou výchovu na střední škole ve Frýdku-Místku. Žáci pocházejí z přilehlých oblastí Frýdk… [VÍCE]

Perspektivní víceúrovňové zkoumání vztahu mezi soudržností a výkonem týmu v elitním sportu pro mládež

Autor: Alex J.Benson, Pavol Šiška, Mark Eysa, Silvia Priklerová, Pavel Slepička

Cílem výzkumu bylo vystavět česko-slovenskou verzi dotazníku Youth Sport Environment Questionnaire (YSEQ; Eys, Loughead, Bray, & Carron, 2009) a (b) prozkoumat vztah mezi výkonem týmu a kohezí ve vzorku mladých evropských elitních sportovních týmů. S… [VÍCE]

VÝZKUMY JAKO RSS

Novinky

EU spustila online přehled politik mládeže Youthwiki

31. 1. 2018 — Evropská komise spustila v prosinci internetovou platformu národních politik mládeže. Projekt Youthwiki bude shromažďovat informace o tom, jak jednotlivé členské státy EU podporují aktivity pro mladé lidi a kolik na ně dávají peněz. V ČR bude obsah d… [VÍCE]

Mladí Češi v tom, jak ignorují politiku, nemají ve vyspělých zemích konkurenci

31. 1. 2018 — Z pětatřiceti zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) je Česko státem s nejnižším zájmem mladých lidí o politiku. Vůbec se o ni nezajímá 57 procent lidí ve věku mezi 15 a 29 lety. Zástupci mládežnických politických organizací se d… [VÍCE]

NOVINKY JAKO RSS

O registru

Vážení návštěvníci, vítejte na stránkách Národního registru výzkumů o dětech a mládeži, který je veřejně přístupným archivem dat určeným všem zájemcům o nejnovější informace z oblasti výzkumných šetření zaměřených na naši nejmladší generaci. Portál provozovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy prostřednictvím Národního institutu pro další vzdělávání shromažďuje výzkumy realizované státními, vědecko-výzkumnými i neziskovými organizacemi a institucemi. V elektronické knihovně Registru jsou uloženy kompletní závěrečné zprávy či odkazy na ně, spolu se základními anotacemi, a to jak v českém, tak v anglickém jazyce. V případě Vašeho zájmu stát se přispěvatelem či spolupracující institucí, kontaktujte prosím správce portálu.

Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní institut pro další vzdělávání
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Kontakt vyzkumy@nidv.cz helpdesk.nidv.cz/vyzkum-mladez