Změnit jazyk:

Poslední přidané výzkumy

Uplatnění gymnastických cvičení v hodinách tělesné výchovy na základní škole

Autor: Bc. Helena Šrytrová

Hlavním cílem diplomové práce je zjistit využití a rozsah gymnastických cvičení ve školní tělesné výchově na druhém stupni základní školy v Libereckém kraji a výsledky doplnit o poznatky z vybraných zahraničních zemí. Hlavní metodu práce představoval… [VÍCE]

Význam základních uměleckých škol jako výchovně-vzdělávací instituce z pohledu pedagogů

Autor: Bc. Kateřina Kessnerová

Bakalářská práce zaměřená na základní umělecké vzdělávání se věnuje vnímání významu základních uměleckých škol jako výchovně-vzdělávací instituce. Teoretická část práce seznamuje s charakteristikou a fungováním základních uměleckých škol a objasňuje … [VÍCE]

Podmínky života dětí umístěných ve věznici pro matky s dětmi

Autor: Jana Vopálenská

Cílem bakalářské práce je nahlédnout do vězeňského prostředí ve Světlé nad Sázavou a prezentovat výsledky kvalitativního šetření realizované právě v tomto prostředí. Jedná se o výsledky zjištěné na základě rozhovorů s odsouzenými matkami a zaměstnanc… [VÍCE]

Postoje mladistvých k sexuálnímu životu

Autor: Bc. Jindřich Plachý

Diplomová práce se zabývá tématem lidské sexuality v období adolescence. V úvodu teoretické části se práce zaměřuje na vývojové období adolescence, v němž jsou podstatným způsobem formovány postoje jedince v oblasti sexuality. Obsahem druhé kapitoly … [VÍCE]

Proměny hodnot předkládaných dětem v nedělních pořadech pro děti a mládež ve vysílání České televize od 80. let 20. století po současnost

Autor: Jaroslava Mannová

Diplomová práce se zabývá proměnami hodnot zobrazovaných ve studiových spojovacích vstupech nedělních ranních pořadů pro děti a mládež ve vysílání Československé a České televize od 80. let 20. století po současnost (2015). Vztahuje se k pořadům jako… [VÍCE]

VÝZKUMY JAKO RSS

Novinky

Školní zralost a připravenost

28. 9. 2016 — Kniha je průvodcem všem pedagogům mateřských škol, kteří chtějí předškoláky připravit na školu co nejlépe. Autorka vysvětluje, že na školní zralost a připravenost dítěte má vliv dědičnost a rodinné prostředí. Nabízí tipy, jak pracovat s dětmi v posl… [VÍCE]

Vady řeči u dětí

28. 9. 2016 — Publikace přináší pohled na problém vady řeči z hlediska klinické logopedie. Autorka uvádí ověřené postupy při nápravách poruch řeči a také možnosti pro podporu zdárného vývoje řeči dítěte od nejútlejšího věku. Pro praxi slouží užitečná cvičení a hry… [VÍCE]

NOVINKY JAKO RSS

O registru

Vážení návštěvníci, vítejte na stránkách Národního registru výzkumů o dětech a mládeži, který je veřejně přístupným archivem dat určeným všem zájemcům o nejnovější informace z oblasti výzkumných šetření zaměřených na naši nejmladší generaci. Portál provozovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy prostřednictvím Národního institutu pro další vzdělávání shromažďuje výzkumy realizované státními, vědecko-výzkumnými i neziskovými organizacemi a institucemi. V elektronické knihovně Registru jsou uloženy kompletní závěrečné zprávy či odkazy na ně, spolu se základními anotacemi, a to jak v českém, tak v anglickém jazyce. V případě Vašeho zájmu stát se přispěvatelem či spolupracující institucí, kontaktujte prosím správce portálu.