Změnit jazyk:

Poslední přidané výzkumy

Děti a sociální sítě

Autor: Jan Husák

Rychlé šetření názorů a zkušeností dětí ve věku od 10 do 18 let na téma využívání sociálních sítí a zvyšování věkové hranice nutné pro souhlas rodičů v reakci na návrh Vlády ČR v rámci implementace GDPR. Sběr dat realizovala agentura KANTAR Millward … [VÍCE]

Národní výzkum kyberšikany učitelů

Autor: Kamil Kopecký, Szotkowski René

Cílem výzkumu kyberšikany učitelů je na reprezentativním vzorku učitelů zmapovat prevalenci kyberšikany, zjistit, jaké formy kyberšikany jsou nejrozšířenější, kde nejčastěji kyberšikana probíhá, jaký má dopad na učitele, jaké strategie řešení u… [VÍCE]

Sexting a rizikové seznamování českých dětí v kyberprostoru 2017

Autor: Kamil Kopecký, Szotkowski René

V našem výzkumu jsme se zaměřili na to, zdali české děti v online prostředí provozují sexting (sdílejí a šíří vlastní intimní materiály), co je к tomu motivuje, ským a jak komunikace probíhá a zda vnímají sexting jako rizikový. Zajímalo … [VÍCE]

Mohou organizované volnočasové aktivity vyrovnávat negativní výstupy nestrukturovaných aktivit pro zdraví adoloscentů?

Autor: Petr Badura, Andrea Madarasova Geckova, Dagmar Sigmundova, Erik Sigmund1, Jitse P. van Dijk, Sijmen A. Reijneveld

Cílem článku je zhodnotit vztahy zapojení do vybraných nestrukturovaných volnočasových aktivit (UA) se zdravotně rizikových chováním a školními úspěchy a stupeň do jakého může participace v organizovaných volnočasových aktivitách (OLTA) změnit tyto v… [VÍCE]

Projektová logika a projektový management projektů vzdělávacích mobilit jednotlivců v rámci programu Erasmus+ Mládež

Autor: Hana Křížková

Tato diplomová práce se věnuje tématu projektového řízení u neformálně vzdělávacích projektů zaměřených na mládež a pracovníky s mládeží podpořených programem Erasmus+. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část vysvětluje princip… [VÍCE]

VÝZKUMY JAKO RSS

O registru

Vážení návštěvníci, vítejte na stránkách Národního registru výzkumů o dětech a mládeži, který je veřejně přístupným archivem dat určeným všem zájemcům o nejnovější informace z oblasti výzkumných šetření zaměřených na naši nejmladší generaci. Portál provozovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy prostřednictvím Národního institutu pro další vzdělávání shromažďuje výzkumy realizované státními, vědecko-výzkumnými i neziskovými organizacemi a institucemi. V elektronické knihovně Registru jsou uloženy kompletní závěrečné zprávy či odkazy na ně, spolu se základními anotacemi, a to jak v českém, tak v anglickém jazyce. V případě Vašeho zájmu stát se přispěvatelem či spolupracující institucí, kontaktujte prosím správce portálu.

Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní institut pro další vzdělávání
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@nidv.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů