Přejít na: Mládež v číslech | Změnit jazyk:

Poslední přidané výzkumy

Unikátní příležitost ke studiu krátkodobých a dlouhodobých dopadů nedovolených drog a léčby opiátů s využitím českého a skandinávských registrů

Autor: Roman Gabrhelík, Blanka Nechanská, Viktor Mravčík, Svetlana Skurtveit, Ingunn Olea Lund, Marte Handal

Dovolené i zakázané drogy užívané v těhotenství způsobují vážné problémy celosvětově. Informace o dlouhodobých dopadech užívání těchto drog v mateřství jsou limitované. Národní registry poskytují jedinečný potenciál pro monitoring krátkodobých i dlou… [VÍCE]

Zkušenost českých dětí s alkoholem ve vztahu k vybraným rodinným indikátorům

Autor: Lenka Hodačová, Jindra Šmejkalová, Eva Čermáková, Michal Kalman

Účelem tohoto článku je monitorovat a analyzovat vlivy vybraných rodinných indikátorů vztahujících se ke spotřebě alkoholu a zkušenosti s opilstvím v reprezentativním vzorku českých dětí. [VÍCE]

Povědomí o značkách cigratet mezi dětmi ve věku 8 -12 let v České republice

Autor: Jarmila Kučerová, Jiří Rameš, Keely Fraser, Eva Králíková

Účelem této studie je zhodnotit kuřácké chování, znalost značek cigaret a přístup 8 - 12ti letých dětí v České republice k cigaretám. V letech 2009 - 2012 byl realizován na 51 základních školách v Praze a Středních Čechách průřezový výzkum se vzorkem… [VÍCE]

Motivy pro pohybovou aktivity mezi dospívajícími v Česku a na Slovensku

Autor: Michal Kalman, Andrea Madarasová Gecková, Zdeněk Hamřík, Jaroslava Kopčáková, Ronald J. Iannotti, Zuzana Dankulincová Veselská

Pohybové aktivity výrazně přispívají celkovému zdraví. Úroveň aktivity v adolescenci byla významně asociována s pohybovou aktivitou v dospělosti. Účelem tohoto článku tak je analyzovat motivy mladých Čechů a Slováků k pohybové aktivitě ve volném čase… [VÍCE]

Pohybové aktivity a aktivity u monitoru ve zdravotním vývoji školních dětí

Autor: Zdeněk Hamřík, Daniela Bobáková, Michal Kalman, Zuzana Dankulincová Veselská, Daniel Klein, Andrea Madarasová Gecková

Pohybové aktivity a sedavé aktivity u monitoru u dopsívajících hrají zásadní roli v budoucích zdravotních výkonech. Cílem této studie tak bylo prozkoumat vztahy mezi pohybovými aktivitami a aktivitami sedavými u monitoru s behaviorálními a psycholosc… [VÍCE]

VÝZKUMY JAKO RSS

Novinky

Politika (není) pro mladý Konference o postojích a participaci mládeže na lokální, národní a evropské úrovni

31. 3. 2018 — Jsou v současné společnosti mladí lidé relevantními a aktivními aktéry? Co je v jejich aktivitách brzdí a co je naopak motivuje? Co mohou mladí lidé společnosti nabídnout? Jak jsou na tom mladí Češi ve srovnání s jinými evropskými zeměmi? Jak lze sit… [VÍCE]

Linku bezpečí loni kontaktovalo přes 147 000 dětí

31. 3. 2018 — Linka se v roce 2017 zaměřila na šikanované děti. Rok 2017 znamenal pro Linku bezpečí nový start s velkou chutí pomáhat dětem a rodičům nejen prostřednictvím telefonu. Vedení se ujala nová ředitelka s jasnou vizí, Soňa Petrášková. O tom, že je Lin… [VÍCE]

NOVINKY JAKO RSS

O registru

Vážení návštěvníci, vítejte na stránkách Národního registru výzkumů o dětech a mládeži, který je veřejně přístupným archivem dat určeným všem zájemcům o nejnovější informace z oblasti výzkumných šetření zaměřených na naši nejmladší generaci. Portál provozovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy prostřednictvím Národního institutu pro další vzdělávání shromažďuje výzkumy realizované státními, vědecko-výzkumnými i neziskovými organizacemi a institucemi. V elektronické knihovně Registru jsou uloženy kompletní závěrečné zprávy či odkazy na ně, spolu se základními anotacemi, a to jak v českém, tak v anglickém jazyce. V případě Vašeho zájmu stát se přispěvatelem či spolupracující institucí, kontaktujte prosím správce portálu.

Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní institut pro další vzdělávání
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Kontakt vyzkumy@nidv.cz helpdesk.nidv.cz/vyzkum-mladez