Změnit jazyk:

Poslední přidané výzkumy

Sociální determinanty vysokých vzdělanostních očekávání rodičů

Autor: Lucie Hrubá

Účelem tohoto článku je identifikovat hlavní faktory vysvětlující vysoká rodičovská očekávání ke vzdělání dětí. Na rozdíl od většinu studií, rodičovská očekávání jsou studována jako nezávislé proměnné, raději nežli závislé. Data z první vlny Výběrové… [VÍCE]

Rok poté – dopady reformy společného vzdělávání

Autor: OSF, ČOSIV

Před koncem školního roku 2016/2017 bylo uskutečněno reprezentativní šetření, jež mělo za cíl zmapovat zavádění změn v podpoře vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) platných od září 2016 a označovaných jako společné vzdělávání. … [VÍCE]

Noví mladí Masaryci? Podpora demokracie a jejích principů u českých adolescentů

Autor: Jan ŠEREK

Cílem studie je prozkoumat úroveň a prediktory podpory demokracie a dvou demokratických principů u českých adolescentů ve věku 14-17 let. Analyzována byla dotazníková data sebraná na základních a středních školách ve čtyř krajích České republiky (N =… [VÍCE]

Kariérní rozhodování u českých studentů v období vynořující se dospělosti

Autor: KVITKOVIČOVÁ Lucia MÁCHOVÁ Jana

Studie přibližuje problematiku kariérního vývoje českých vynořujících se dospělých a upozorňuje v této souvislosti na výzkumné opomíjení studentů středních odborných škol. Věnuje se také analýze faktorů vyplývajících z typu studia, které mohou přisp… [VÍCE]

Vliv individuálních faktorů a školního prostředí na vnímaný přínos školních diskusí o celospolečenských tématech

Autor: Dana Juhová, Hana Macháčková, Jan Šerek, Petr Macek

Cílem této studie bylo zjistit, zdali existuje spojitost mezi vybranými charakteristikami na straně třídy (otevřené vyučování, styl vystupování učitele, vztahy se spolužáky a typ školy) a individuálními charakteristikami studentů (vlastní zapojení do… [VÍCE]

VÝZKUMY JAKO RSS

O registru

Vážení návštěvníci, vítejte na stránkách Národního registru výzkumů o dětech a mládeži, který je veřejně přístupným archivem dat určeným všem zájemcům o nejnovější informace z oblasti výzkumných šetření zaměřených na naši nejmladší generaci. Portál provozovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy prostřednictvím Národního institutu pro další vzdělávání shromažďuje výzkumy realizované státními, vědecko-výzkumnými i neziskovými organizacemi a institucemi. V elektronické knihovně Registru jsou uloženy kompletní závěrečné zprávy či odkazy na ně, spolu se základními anotacemi, a to jak v českém, tak v anglickém jazyce. V případě Vašeho zájmu stát se přispěvatelem či spolupracující institucí, kontaktujte prosím správce portálu.

Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní institut pro další vzdělávání
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Kontakt vyzkumy@nidv.cz helpdesk.nidv.cz/vyzkum-mladez