Přejít na: Mládež v číslech | Změnit jazyk:

Poslední přidané výzkumy

Výzkum praxe náhradní rodinné péče v České republice a zkušenosi aktérů s touto praxí

Autor: Věduna Bubleová, Ondřej Novák, Marie M. Vágnerová, Jan Paleček, Olga Šmídová-Matoušová, Filip Vyskočil

Tato monografie analyzuje současnou situaci náhradní rodinné péče z  právního, sociologického a  psychologického hlediska, z  pohledu české populace a ze zkušeností a názorů jednotlivých aktérů náhradní péče. Hlavním cílem výzkumu bylo zjistit,… [VÍCE]

Sociálně-právní ochrana dětí v případech rozvodových a rozchodových konfl iktů

Autor: Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci: Mgr. Eva Dobrušová, Mgr. Petra Večerková, JUDr. Ivana Hrdličková, Mgr. Eva Šilarová, Mgr. Kateřina Hollá, Marie Vavroňová, MUDr. Martin Hollý

Metodický materiál poskytuje myšlenky a zkušeností pro usnadnění práce s rodinou, která se rozpadá. Předkládaný koncept si klade za cíl pomoci sociálním pracovníkům a pracovnicím při práci s rodiči, kteří se rozcházejí nebo rozvádějí a řeší své spory… [VÍCE]

Chudoba a sociální vyloučení mladých lidí. Zpráva o situaci v České republice

Autor: Martina Veverková, Charita ČR

Tato zpráva popisuje hlavní výzvy spojené s chudobou a sociálním začleňováním znevýhodněných mladých lidí v České republice a navrhuje zákonodárcům a státním institucím, jak tyto problémy řešit. Tato doporučení vycházejí z analýzy zkušeností Charity … [VÍCE]

Příčiny nízké občanské a politické participace dětí a mládeže v ČR

Autor: Mgr. Jindřiška Rousová

Tato diplomová práce se zabývá tématem nízké občanské a politické participace dětí a mládeže v České republice. Jako hodnotové východisko je použita teorie participační demokracie a teorie občanské společnosti. Práce se zabývá především organizovanou… [VÍCE]

Nezaměstnanost mládeže: Co nám mohou říci toková data?

Autor: Lenka Šlegerová

Tato bakalářská práce se zabývá dynamikou českého pracovního trhu se zvláštním důrazem na mladé. Z výpočtů hrubých toků na trhu práce a pravděpodobností přechodů mezi stavy na trhu práce lze vysledovat, že dynamika trhu práce mladých (15-24 let… [VÍCE]

VÝZKUMY JAKO RSS

Novinky

Rozvoj a potreby dětí - co říkají výzkumy

28. 2. 2018 — Poslechněte si Mgr. Petra Daniše, ředitele vzdělávacího centra Tereza a jeho tři příběhy o vývoji dětí a v nich odhalte i teoretická vědecká východiska. https://slideslive.com/38905581/rozvoj-a-potreby-deti-co-rikaji-vyzkumy [VÍCE]

Jaké jsou standardy při dotazování dětí a mládeže?

28. 2. 2018 — Zkoumáte dětí a mládež? Jaký je kvalitativní standard a pravidla pro všechny výzkumy, jejichž účastníky, resp. dotazovanými jsou děti a mládež do dokončených 17 let. http://simar.cz/standardy/kvalitativni-standardy/dotazovani-deti-a-mladeze.html [VÍCE]

NOVINKY JAKO RSS

O registru

Vážení návštěvníci, vítejte na stránkách Národního registru výzkumů o dětech a mládeži, který je veřejně přístupným archivem dat určeným všem zájemcům o nejnovější informace z oblasti výzkumných šetření zaměřených na naši nejmladší generaci. Portál provozovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy prostřednictvím Národního institutu pro další vzdělávání shromažďuje výzkumy realizované státními, vědecko-výzkumnými i neziskovými organizacemi a institucemi. V elektronické knihovně Registru jsou uloženy kompletní závěrečné zprávy či odkazy na ně, spolu se základními anotacemi, a to jak v českém, tak v anglickém jazyce. V případě Vašeho zájmu stát se přispěvatelem či spolupracující institucí, kontaktujte prosím správce portálu.

Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní institut pro další vzdělávání
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Kontakt vyzkumy@nidv.cz helpdesk.nidv.cz/vyzkum-mladez