Změnit jazyk:

Mládež v číslech

Poslední přidané výzkumy

Analýza podpůrných opatření u žáků s odlišnými kulturními a jinými životními podmínkami v inkluzivním prostředí základní školy

Autor: Kateřina Šimčíková

Disertační práce se zabývá problematikou podpůrných opatření u žáků s odlišnými kulturními a jinými životními podmínkami v inkluzivním prostředí základní školy. Výzkumný projekt je zpracován metodou kvantitativního výzkumu s využitím techniky dotazní… [VÍCE]

Specifika realizované podpory u žáků s odlišnými kulturními a jinými životními podmínkami v inkluzivní škole

Autor: Kateřina Šimčíková

Disertační práce se zabývá problematikou podpůrných opatření u žáků s odlišnými kulturními a jinými životními podmínkami v inkluzivním prostředí základní školy. Výzkumný projekt je zpracován metodou kvantitativního výzkumu s využitím techniky dotazní… [VÍCE]

Prevence úrazů se zaměřením na popáleniny u dětí ve školských zařízeních

Autor: Radomír Mager

Disertační práce řeší problematiku prevence úrazů a zejména popálenin u dětské populace. Úkolem preventivní výchovy je ovlivnit chování dítěte, a tím i eliminovat nebezpečí vzniku traumatu. Předem jde zejména o zmapování mechanismů a účinků rizikovýc… [VÍCE]

Vliv speciálního intervenčního programu na rozvoj pozornosti a výkonové motivace u mládeže se sluchovým postižením

Autor: Martin Dlouhý

Disertační práce se zabývá problematikou rozvoje pozornosti a výkonové motivace u mládeže se sluchovým postižením v období adolescence prostřednictvím speciálního intervenčního pohybového programu. V rámci metodiky práce byl zvolen základní empirický… [VÍCE]

Úloha školy v podpoře rozvoje fyzické aktivity adolescentů

Autor: Kateřina Linhartová

Disertační práce řeší problematiku hodnocení výživového stavu adolescentů. Z pozice pedagoga je sledována výchova zdravotní gramotnosti a stav výživy v rámci prevence chorob podněcovaných nezdravým životním stylem. Výzkum byl prováděn metodou dotazní… [VÍCE]

VÝZKUMY JAKO RSS

O registru

Vážení návštěvníci, vítejte na stránkách Národního registru výzkumů o dětech a mládeži, který je veřejně přístupným archivem dat určeným všem zájemcům o nejnovější informace z oblasti výzkumných šetření zaměřených na naši nejmladší generaci. Portál provozovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy prostřednictvím Národního pedagogického institutu ČR shromažďuje výzkumy realizované státními, vědecko-výzkumnými i neziskovými organizacemi a institucemi. V elektronické knihovně Registru jsou uloženy kompletní závěrečné zprávy či odkazy na ně, spolu se základními anotacemi, a to jak v českém, tak v anglickém jazyce

Mládež v číslech

Projekt Mládež v číslech přináší na jednom místě základní veřejně dostupné číselné a vývojové údaje spojené s tématy státní Koncepce podpory mládeže na léta 2014–2020. Projekt iniciovalo a podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, obsahově jej zajišťuje Analytické centrum České rady dětí a mládeže a technickou stránku zajišťuje Národní pedagogický institut ČR. Cílem projektu je poskytnout odborné i široké veřejnosti základní přehled o aktuálním vývoji mladé generace v oblastech státní politiky mládeže.

Rádi bychom informace o mladé generaci do budoucna rozšiřovali, v případě zájmu i Vaší spolupráce se neváhejte obrátit na mladezvcislech@crdm.cz.

Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní pedagogický institut ČR
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@npicr.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů