Změnit jazyk:

Poslední přidané výzkumy

Dyspraktické obtíže u žáků 1. stupně základní školy

Autor: Bc. Kateřina Dubová, Dis.

Tato práce se zabývá dyspraktickými potížemi u žáků na nižším stupni základní školy a cílenou tělesnou aktivitou, která ovlivňuje tyto potíže. Teoretická část se věnuje základním terminologickým východiskům problematiky specifických poruch učení, pří… [VÍCE]

Vliv odlišných komunikačních schopností na výkon žáka ve škole

Autor: Bc. Ivana Böhmová

Práce pojednává o odlišných komunikačních schopnostech u dětí na ZŠ. Stěžejní jsou pojmy narušená komunikační schopnost (NKS) a omezená komunikační schopnost (OKS). Teoretická východiska mapují komunikaci z různých úhlů pohledu, tedy to, jak s pojmem… [VÍCE]

Výuka základů první pomoci v zájmových útvarech pro mimoškolní vzdělávání

Autor: Eva Dvořáková

Hlavním cílem této diplomové práce je vytvořit kvalitní materiál pro žáky prvního stupně ZŠ v podobě pracovních listů, určený ke zdokonalování a upevňování znalostí z oblasti první pomoci, jejichž návrh je umístěn v přílohové části. Cílem je podpořit… [VÍCE]

Plavecký výcvik na 1. stupni ZŠ

Autor: Bc. Karolína Vavrošová

Tato diplomová práce se věnuje tématu plaveckého výcviku na 1. stupni ZŠ. V teoretické části je zpracována, dle dostupných zdrojů, historie a význam plavání, charakterizován základní plavecký výcvik a mladší školní věk. Praktická část je již zaměřen… [VÍCE]

Problematika duševních poruch u dětí v psychiatrické léčebně

Autor: Bc. et Bc. Michaela Nádeníčková

Diplomová práce se věnuje problematice duševních poruch u předškolních, školních a adolescentních dětí, hospitalizovaných v dětské psychiatrické léčebně Opařany v Jihočeském kraji. V teoretické části vymezuji pojmy, které souvisí s tématem práce, jak… [VÍCE]

VÝZKUMY JAKO RSS

Novinky

Poznáváme, hýbeme se a tvoříme

26. 1. 2017 — Kniha vychází z požadavku doby na začlenění věkového období dítěte od 2 do 3 let do výchovné a vzdělávací práce mateřské školy. Teoretické kapitoly se věnují potřebám malých dětí a praxi mateřských škol. Praktické kapitoly nabízejí činnosti v různých… [VÍCE]

NOVINKY JAKO RSS

O registru

Vážení návštěvníci, vítejte na stránkách Národního registru výzkumů o dětech a mládeži, který je veřejně přístupným archivem dat určeným všem zájemcům o nejnovější informace z oblasti výzkumných šetření zaměřených na naši nejmladší generaci. Portál provozovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy prostřednictvím Národního institutu pro další vzdělávání shromažďuje výzkumy realizované státními, vědecko-výzkumnými i neziskovými organizacemi a institucemi. V elektronické knihovně Registru jsou uloženy kompletní závěrečné zprávy či odkazy na ně, spolu se základními anotacemi, a to jak v českém, tak v anglickém jazyce. V případě Vašeho zájmu stát se přispěvatelem či spolupracující institucí, kontaktujte prosím správce portálu.