Změnit jazyk:

Mládež v číslech

Poslední přidané výzkumy

Resilience u adolescentů v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež

Autor: Ivana Štefková, Martin Dolejš

Cílem monografie a výzkumného projektu je vymezit klíčové osobnostní charakteristiky psychické odolnosti u dospívajících klientů v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež. Pro výzkum byla zvolena forma smíšeného výzkumu, kvantitativní část spočí… [VÍCE]

Praxe orgánů sociálně právní ochrany dětí při řešení rodičovských sporů

Autor: Kateřina Vaculíková

Disertační práce se věnuje praxi sociálních pracovníků a pracovnic oddělení sociálně právní ochrany dětí při obecních úřadech obcí s rozšířenou působností v České republice při řešení rodičovských sporů. Výzkumná část se zaměřuje na pochopení pracovn… [VÍCE]

Představy smrti u dětí

Autor: Jarmila Kubáňková

Disertační práce je zaměřena na porozumění tomu, jak děti přemýšlí o světě a jak se v něm orientují. Ambicí výzkumu je nalezení významů, které děti smrti přikládají. Jedním z předpokladů výzkumu je domněnka, že na představy o smrti se nelze ptát přím… [VÍCE]

Počáteční vývoj čtenářských dovedností u dětí s vývojovou dysfázií

Autor: Eva Richterová

Disertační práce se zabývá procesem rozvoje raných čtenářských dovedností u skupiny dětí s vývojovou dysfázií, a to z psycholingvistické perspektivy. Vychází z poznatků o jazykových a kognitivních schopnostech, které se u dítěte rozvíjí ještě před ná… [VÍCE]

Přechod z preprimárního do primárního vzdělávání u dětí s nízkou návštěvností mateřské školy

Autor: Helena Picková

Disertační práce se zaměřuje na zkoumání postojů rodin k výchově a vzdělávání jejich dětí při přechodu z preprimárního do primárního vzdělávání. Jedná se o rodiny bez socioekonomického znevýhodnění s nízkou docházkou dětí do mateřské školy. Provedené… [VÍCE]

VÝZKUMY JAKO RSS

O registru

Vážení návštěvníci, vítejte na stránkách Národního registru výzkumů o dětech a mládeži, který je veřejně přístupným archivem dat určeným všem zájemcům o nejnovější informace z oblasti výzkumných šetření zaměřených na naši nejmladší generaci. Portál provozovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy prostřednictvím Národního pedagogického institutu ČR shromažďuje výzkumy realizované státními, vědecko-výzkumnými i neziskovými organizacemi a institucemi. V elektronické knihovně Registru jsou uloženy kompletní závěrečné zprávy či odkazy na ně, spolu se základními anotacemi, a to jak v českém, tak v anglickém jazyce

Mládež v číslech

Projekt Mládež v číslech přináší na jednom místě základní veřejně dostupné číselné a vývojové údaje spojené s tématy státní Koncepce podpory mládeže na léta 2014–2020. Projekt iniciovalo a podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, obsahově jej zajišťuje Analytické centrum České rady dětí a mládeže a technickou stránku zajišťuje Národní pedagogický institut ČR. Cílem projektu je poskytnout odborné i široké veřejnosti základní přehled o aktuálním vývoji mladé generace v oblastech státní politiky mládeže.

Rádi bychom informace o mladé generaci do budoucna rozšiřovali, v případě zájmu i Vaší spolupráce se neváhejte obrátit na mladezvcislech@crdm.cz.

Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní pedagogický institut ČR
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@npicr.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů