Přejít na: Mládež v číslech | Změnit jazyk:

Poslední přidané výzkumy

Sport jako možná prevence rizikového chování dětí a mládeže

Autor: Jaroslava Zikešová

Bakalářská práce se zabývá způsobem trávení volného času dětí staršího školního věku, které aktivně sportují a dětí, které se aktivně žádnému sportu nevěnují. Dále se zabývá možnými riziky vzniku závislostí na informačních technologiích a televizi, k… [VÍCE]

Školní stravování z pohledu žáků základní školy

Autor: Aneta Petříková

Bakalářská práce se věnuje problematice školního stravování z pohledu žáků základní školy. Teoretická část práce poskytuje informace o výživě. Zaměřuje na výživu dětí a dospívajících a rozvoj jejich chuťových preferencí. Kromě toho se věnuje předevší… [VÍCE]

Osobnost učitele a s ní spojené předpoklady stát se obětí napadení ze strany studentů

Autor: Mgr. Lenka Zábržová

Cílem bakalářské práce je zmapovat problematiku násilí na učitelích pohledem studentů. První část bakalářské práce obsahuje teoretická východiska, problematiku osobnosti učitele a šikany učitelů obecně (definice, podoby šikany, aktéři šikany, příčiny… [VÍCE]

Volný čas dětí žijících v azylovém domě

Autor: Bc. et Bc. Barbora Janderová

Diplomová práce se zabývá trávením volného času školou povinných dětí, které pobývají se svými matkami v azylovém domě. Cílem diplomové práce je zjistit jaký vliv má prostředí azylového domu na trávení volného času dětí z tohoto zařízení. Teoretická … [VÍCE]

(Ne)přítel pubescentů jménem Facebook

Autor: Veronika Suchyňová

Tato bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. První část je teoretická, kde je vysvětleno několik zásadních pojmů, jako například sociální sítě, Facebook, závislost, neinfekční choroby, raná adolescence, apod. Jsou přiblíženy klady i zápory velké… [VÍCE]

VÝZKUMY JAKO RSS

Novinky

Bakalářská a diplomová práce – Od zadání po obhajobu

29. 3. 2017 — Tato kniha nabízí systematicky zpracovaný návod, jak správně napsat práci – bakalářskou, diplomovou, disertační. Podrobně se věnuje informačním zdrojům práce, zpracování bibliografických odkazů, sazbě a formátování textu, ale i prezentaci práce při … [VÍCE]

Nový odkaz na www.vyzum-mladez.cz – Mládež v číslech

29. 3. 2017 — Na webové stránce www.vyzkum-mladez.cz byl přidán nový odkaz s názvem Mládež v číslech. Tento projekt má za úkol zpřístupnit data o mladých lidech žijících v České republice na jednom místě. Data jsou sbírána Analytickým centrem České rady dětí a… [VÍCE]

NOVINKY JAKO RSS

O registru

Vážení návštěvníci, vítejte na stránkách Národního registru výzkumů o dětech a mládeži, který je veřejně přístupným archivem dat určeným všem zájemcům o nejnovější informace z oblasti výzkumných šetření zaměřených na naši nejmladší generaci. Portál provozovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy prostřednictvím Národního institutu pro další vzdělávání shromažďuje výzkumy realizované státními, vědecko-výzkumnými i neziskovými organizacemi a institucemi. V elektronické knihovně Registru jsou uloženy kompletní závěrečné zprávy či odkazy na ně, spolu se základními anotacemi, a to jak v českém, tak v anglickém jazyce. V případě Vašeho zájmu stát se přispěvatelem či spolupracující institucí, kontaktujte prosím správce portálu.