Přejít na: Mládež v číslech | Změnit jazyk:

Poslední přidané výzkumy

Spolupráce školy s rodinami žáků ohrožených sociální exkluzí

Autor: Mgr. Sabina Kašparová

Diplomová práce je zaměřena na komunikaci školy s rodinami žáků ohrožených sociální exkluzí. Teoretická část vymezuje školu a její legislativu, rodinu a její funkce, a zejména způsoby komunikace školy s rodinami žáků ohrožených sociální exkluzí. Prak… [VÍCE]

Anglický a český studentský slang

Autor: Bc. Petra Blechová

Tato diplomová práce se zabývá porovnáním způsobů tvoření studentských slangových výrazů v češtině a v angličtině získaných dotazníkovým šetřením mezi českými a anglickými studenty středních a vysokých škol. Práce se skládá ze dvou částí – teoretické… [VÍCE]

Informační systémy pro sekundární školství

Autor: Bc. Markéta Kulíková

Diplomová práce se věnuje použitelnosti vybraných funkcí školních IS z pohledu uživatele – pedagoga. Její první část je v obecné rovině zaměřena na použitelnost a metody jejího testování, na objasnění pojmu technology assessment. Dále se věnuje IS, z… [VÍCE]

Povinná tělesná výchova z pohledu učitele a žáka

Autor: Bc. Lukáš Hoza

Tato diplomová práce se zabývá pohledem učitele a žáka na povinnou tělesnou výchovu. Práce se věnuje obsahu Rámcového vzdělávacího programu pro základní školy. Podrobněji je zaměřena na vzdělávací oblast Člověk a zdraví a doporučenou náplň hodin těle… [VÍCE]

Možnosti a překážky zavádění biopotravin do školního stravování na Klatovsku

Autor: Eliška Neumayerová

Ve své práci se autorka zaměřila na možnosti a překážky zavádění biopotravin do školních stravovacích zařízení a na zjištění spokojenosti strávníků. V teoretické části je popsán rozsah a struktura ekologického zemědělství, produkce, distribuce a užit… [VÍCE]

VÝZKUMY JAKO RSS

Novinky

Procvičme si jazýček

31. 10. 2017 — Nové vydání edukačního programu pro zlepšení motoriky mluvidel a posílení orofaciálního svalstva. Barevné provedení osloví nejen logopedy a pedagogické pracovníky, ale především děti, kterým jsou karty určeny. Cvičení jazyka a rtů v dutině ústní i mi… [VÍCE]

Autismus - Jak pracovat s dětmi a dospívajícími s poruchami AS

31. 10. 2017 — Průvodce realizací inkluzivního vzdělávání pro pedagogy v mateřských a základních školách, pro terapeuty a rodiče dětí s autismem. Publikace je rozdělena do tří knih. V teoretické části Průvodce jsou shrnuty dosavadní znalosti o poruchách autistickéh… [VÍCE]

NOVINKY JAKO RSS

O registru

Vážení návštěvníci, vítejte na stránkách Národního registru výzkumů o dětech a mládeži, který je veřejně přístupným archivem dat určeným všem zájemcům o nejnovější informace z oblasti výzkumných šetření zaměřených na naši nejmladší generaci. Portál provozovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy prostřednictvím Národního institutu pro další vzdělávání shromažďuje výzkumy realizované státními, vědecko-výzkumnými i neziskovými organizacemi a institucemi. V elektronické knihovně Registru jsou uloženy kompletní závěrečné zprávy či odkazy na ně, spolu se základními anotacemi, a to jak v českém, tak v anglickém jazyce. V případě Vašeho zájmu stát se přispěvatelem či spolupracující institucí, kontaktujte prosím správce portálu.

Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní institut pro další vzdělávání
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Kontakt vyzkumy@nidv.cz helpdesk.nidv.cz/vyzkum-mladez