Přejít na: Mládež v číslech | Změnit jazyk:

Poslední přidané výzkumy

Služby pro rodinu a děti. Sborník příspěvků ze semináře konaného dne 16.srpna 2011

Autor: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Sborník obsahuje následující příspěvky: Rodiče a rodina v životě dítěte, Potřebnost služeb pro děti a rodiny, současný systém a možnosti rozvoje, Dobrovolnické a nízkoprahové služby pro rodiny a děti - efektivní spolupráce s orgány sociálně-právní o… [VÍCE]

Osvojování dětí v České republice. Zpráva z výzkumu v České republice na téma osvojení

Autor: Mgr. Jan Paleček

Studie o adopcích v České republice je pokračováním výzkumného projektu Střediska náhradní rodinné péče, v jehož rámci jsou mapovány zkušenosti s osvojováním dětí v zahraničí (dosud Anglie a Dánsko, viz Paleček a Kocman 2017) i v České republice. Cíl… [VÍCE]

Sociodemografická analýza – Mapy rozložení ohrožení dětí a rodin v ČR

Autor: PhDr. Daniel Topinka, Ph.D. et al.

Předkládaná sociodemografická analýza je jedním z podkladů k návrhu optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny, zejména v oblasti činnosti orgánů sociálně-právní ochrany a plánování služeb pro práci s rodinami a dětmi. … [VÍCE]

Metodická příručka pro kurátory pro děti a mládež

Autor: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Příručka vymezuje základní pojmy, podává výklad základních principů a východisek a popisuje základní nástroje a postupy při práci s touto skupinou ohrožených dětí. Je určena především kurátorům pro děti a mládež, avšak mnoho z jejích částí má významn… [VÍCE]

Unikátní příležitost ke studiu krátkodobých a dlouhodobých dopadů nedovolených drog a léčby opiátů s využitím českého a skandinávských registrů

Autor: Roman Gabrhelík, Blanka Nechanská, Viktor Mravčík, Svetlana Skurtveit, Ingunn Olea Lund, Marte Handal

Dovolené i zakázané drogy užívané v těhotenství způsobují vážné problémy celosvětově. Informace o dlouhodobých dopadech užívání těchto drog v mateřství jsou limitované. Národní registry poskytují jedinečný potenciál pro monitoring krátkodobých i dlou… [VÍCE]

VÝZKUMY JAKO RSS

Novinky

Právo a děti v kyberprostoru

31. 5. 2018 — Ústavně-právní výbor Senátu Parlamentu ČR za odborné podpory Národního centra bezpečnějšího internetu pořádal dne 15. května odbornou konferenci na téma „Právo a děti v kyberprostoru“. Letošní ročník se věnoval především dopadům GDPR na děti a je… [VÍCE]

Čeští a slovenští experti si v Bratislavě vyměnili poznatky a zkušenosti s podporováním mládeže

31. 5. 2018 — Ve dnech 14. až 15. května 2018 proběhlo v Bratislavě bilaterální jednání Česko-slovenské smíšené komise v oblasti mládeže. Setkání se účastnili zástupci ministerstev školství obou zemí, zástupci národních agentur Erasmu+, zástupci národních rad m… [VÍCE]

NOVINKY JAKO RSS

O registru

Vážení návštěvníci, vítejte na stránkách Národního registru výzkumů o dětech a mládeži, který je veřejně přístupným archivem dat určeným všem zájemcům o nejnovější informace z oblasti výzkumných šetření zaměřených na naši nejmladší generaci. Portál provozovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy prostřednictvím Národního institutu pro další vzdělávání shromažďuje výzkumy realizované státními, vědecko-výzkumnými i neziskovými organizacemi a institucemi. V elektronické knihovně Registru jsou uloženy kompletní závěrečné zprávy či odkazy na ně, spolu se základními anotacemi, a to jak v českém, tak v anglickém jazyce. V případě Vašeho zájmu stát se přispěvatelem či spolupracující institucí, kontaktujte prosím správce portálu.

Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní institut pro další vzdělávání
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Kontakt vyzkumy@nidv.cz helpdesk.nidv.cz/vyzkum-mladez