Přejít na: Mládež v číslech | Změnit jazyk:

Romské děti aneb co nás mohou naučit

Autor BcA. Barbora Chrostková
Název organizace Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, Katedra speciální pedagogiky a logopedie
Rok vydání 2016
Typ zprávy bakalářská práce
Anotace Tématem této práce je integrace romských dětí z pohledu pozitiv, která tato integrace přináší nejen romským dětem, ale také neromské většině dětí a pedagogů a edukačnímu procesu jako takovému. První část práce seznamuje čtenáře s problematikou integrace romských dětí u nás a mapuje současné směry a tendence v této oblasti. Druhá část se věnuje praktickému výzkumu, přináší zkušenosti a poznatky z praxe, se kterými dále pracuje a řadí je do jednotlivých témat a celků. Práce si klade za cíl zjistit, v jakých směrech romské děti svou specifičností a odlišností ovlivňují a obohacují způsob edukace a zároveň jaké podmínky (prostředí, pedagogický přístup) tuto skutečnost umožňují, podporují, a jaké jí naopak brání či dokonce vedou k jejímu znemožnění.
Klíčová slova integrace, odlišnost, pedagogický přístup, romské děti, vzdělávání
Typ výzkumu kvantitativní
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AM Pedagogika a školství, AN Psychologie, AO Sociologie, demografie
Email na řešitele ludmila.sramkova@uhk.cz
Dostupnost dostupný v elektronické knihovně NRVDM
Zpráva ke stažení 1506345547.pdf
Instituce Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, Katedra speciální pedagogiky a logopedie
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní institut pro další vzdělávání
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Kontakt vyzkumy@nidv.cz helpdesk.nidv.cz/vyzkum-mladez