Přejít na: Mládež v číslech | Změnit jazyk:

Výchova dítěte v problémové rodině

Autor Magdaléna Jílková
Název organizace Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky a psychologie
Rok vydání 2016
Typ zprávy bakalářská práce
Anotace Bakalářská práce se věnuje tématu a je zaměřena na druhy problémů v jednotlivých rodinách. Cílem bakalářské práce je zjištění daných problémů, jejich příčin, dopady na výchovu dětí, jak svoji situaci zvládají a jaká pomoc je jim nabízena. Teoretická část je věnována vymezení základního pojmu rodina, její funkce a definování druhů problémů. Praktická část se skládá z kvalitativního výzkumného šetření, jež byl veden na pozadí polostrukturovaného rozhovoru a rozpracován do podoby výpovědí jednotlivých respondentů.
Klíčová slova dítě, funkce, problém, rodina, výchova a pomoc
Typ výzkumu kvalitativní
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AM Pedagogika a školství, AN Psychologie, AO Sociologie, demografie
Email na řešitele zlabkovai@pf.jcu.cz
Dostupnost dostupný v elektronické knihovně NRVDM
Zpráva ke stažení 1506345423.pdf
Instituce Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky a psychologie
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní institut pro další vzdělávání
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Kontakt vyzkumy@nidv.cz helpdesk.nidv.cz/vyzkum-mladez