Změnit jazyk:

Možné formy účasti zaměstnavatelů v systému podpory identifikace a rozvoje kognitivně nadaných dětí (13-19 let) v přírodovědných a technických oborech.

Autor Factum Invenio, s.r.o.
Název organizace Factum Invenio s.r.o., NIDM
Rok vydání 2008
Typ zprávy výzkumná zpráva
Anotace Možnými formami účasti se rozumí nejširší spektrum aktivit od vlastního aktivního působení při vyhledávání a přípravě nadaných dětí a mládeže až k formám finanční nebo materiální podpory systému ze strany zaměstnavatelů. Studie se týká konkrétních politik, strategií a nabídek zaměstnavatelů ve vztahu k uplatnění nadaných dětí. Ty by se měly týkat především způsobu seznámení a zvýšení zájmu o jejich obor, vzdělávání nadaných dětí, rozvoje podmínek pro uplatnění předpokladů nadaných a jejich efektivní rozvoj v praktickém kontextu oboru. Cílem výzkumu je získat kategorizované popisy typických profilů nadaných dětí z hlediska praxe - potřeb zaměstnavatelů a možností jejich uplatnění. Cílem je podat také přehled konkrétních možností podpory vzdělávacích aktivit pro nadané děti ze strany zaměstnavatelů v konfrontaci s aktuálním legislativním rámcem. Předložená studie poskytuje základní přehledové údaje o úrovni aktuálnosti problematiky pro zaměstnavatele, její charakteristické rysy a překážky.
Klíčová slova nadané děti; zaměstnavatelé; typologie; talent; sponzorování; vzdělávací programy; soutěže; firmy; praxe; projektování
Typ výzkumu kvalitativní , kvantitativní
Datum zahájení 1. 1. 2008
Datum ukončení 31. 12. 2008
Obor AO Sociologie, demografie
Email na řešitele vyzkumy@nidv.cz
Dostupnost dostupný v elektronické knihovně NRVDM
Zpráva ke stažení 1236593807.pdf
Uložení zprávy Národní institut pro další vzdělávání, Senovážné náměstí 25, Praha 1
Instituce Factum Invenio s.r.o., NIDM
Možná souvislost Soutěže MŠMT
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní pedagogický institut ČR
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@npicr.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů