Změnit jazyk:

Účast ve volbách (Eurostat)

Zdroj dat: Eurostat

Klíčová slova: volby

Účast mladých ve volbách dle Eurostat (procenta)

Otázka: Volili jste v posledních třech letech v některých z politických voleb na místní, krajské, národní či Evropské úrovni? Pokud jste v té době nebyli oprávněni volit, prosím, uveďte to. (vícenásobné odpovědi). V roce 2017 byla data sbírána v první polovině září, tedy cca. 1,5 měsíce před volbami do PS ČR.

Tabulka dat

 20142017
Místní5934
Krajská4441
Státní5736
Evropská2214
Celkem ano7461
Celkem ne2521

Možné související výzkumy

Zpět na hlavní stránku

Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní pedagogický institut ČR
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@npicr.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů