Změnit jazyk:

Podoby „empowermentu“ v rámci agendy anti-diskriminace v oblasti vzdělávání

Autor Alena Felcmanová
Název organizace FHS UK
Rok vydání 2018
Typ zprávy disertační práce
Anotace Disertační práce se zabývá podobami empowermentu aktérů ve vzdělávání z řad rodin, občanského sektoru, škol a dalších organizací státu. Výzkum by prováděn v kontextu zavádění tzv. inkluzivního vzdělávání a souvisejících změn v českém základním školství, v období od jara 2013 do konce roku 2017. Jako metody kvalitativního výzkumu byla zvolena analýza aktérů a hloubkové rozhovory. Sebraná databyla analyzována z hlediska cílů a agendy aktérů, jejich zkušenosti s diskriminací, jejich vztahu k agendě inkluzivního vzdělávání, spolupráce mezi aktéry a v neposlední řadě z hlediska (bez)moci a empowermentu aktérů (jak je sami popisují).
Klíčová slova empowerment, diskriminace, inkluzivní vzdělávání, aktéři, vzdělávací politika
Typ výzkumu kvalitativní
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AM Pedagogika a školství, AO Sociologie, demografie
Email na řešitele pr@fhs.cuni.cz
Dostupnost dostupný v elektronické knihovně NRVDM
Zpráva ke stažení 1591019719.pdf
Instituce FHS UK
Možná souvislost
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní pedagogický institut ČR
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@npicr.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů