Změnit jazyk:

Výzkum mezi mladými účastníky Celostátního setkání mládeže Olomouc 2017

Autor Jan Balík, Jan Čapek
Název organizace Sekce pro mládež ČBK a AKSM, z.s, Praha
Rok vydání 2018
Typ zprávy výzkumná zpráva
Anotace Cílem šetření bylo získat údaje o tom, o co se zajímá katolická mládež, jaké jsou její hodnoty a jakým způsobem praktikují mladí lidé svou víru. Do šetření se zapojilo 1903 respondentů z řad účastníků celostátního setkání katolické mládeže pořádaného v Olomoucí roku 2017.
Klíčová slova hodnoty, víra, mládež, volný čas
Typ výzkumu kvantitativní
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AO Sociologie, demografie
Email na řešitele janbalik@gmail.com
Dostupnost dostupný v elektronické knihovně NRVDM
Zpráva ke stažení 1585606321.pdf
Instituce Sekce pro mládež ČBK a AKSM, z.s, Praha
Možná souvislost Podíl dětí a mladých lidí do 30 let v populaci
Počet oslovených klientů pomocí sítě ICM
Poměr nezaměstnanosti mládeže (15-24 let) v %
Pracovní místa v evidenci úřadu práce pro absolventy a mladistvé
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní pedagogický institut ČR
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@npicr.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů