Změnit jazyk:

Příspěvek k hodnotám dnešních dětí

Autor Miroslav Bocan, Tomáš Machalík
Název organizace Národní institut dětí a mládeže ČR
Rok vydání 2012
Typ zprávy Článek v odborném periodiku
Anotace Článek představuje zjištění z výzkumu Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let - v tematických okruzích rodina, škola, volný čas a média.
Klíčová slova děti, mládež, rodina, hodnoty, orientace, volný čas
Typ výzkumu kvantitativní
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AO Sociologie, demografie
Poznámka Bocan, M., Machalík, T. (2012). Příspěvek k hodnotám dnešních dětí. Sociální studia, 2(9), 105–120.
Email na řešitele bocan@nidv.cz
Dostupnost dostupný u řešitele
Odkaz na zprávu https://journals.muni.cz/socialni_studia/article/view/5955/5067
Uložení zprávy Národní institut dětí a mládeže
Instituce Národní institut dětí a mládeže ČR
Možná souvislost Podíl dětí a mladých lidí do 30 let v populaci
Počet dětí a mladých lidí
Předpokládané počty dětí a mladých lidí
Počet oslovených klientů pomocí sítě ICM
Poměr nezaměstnanosti mládeže (15-24 let) v %
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní pedagogický institut ČR
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@npicr.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů