Změnit jazyk:

Odlišné světy učitelů a rodičů: interakce s rodiči jako zdroj stresu učitele

Autor Veronika Pavlas Martanová, Olga Konůpková
Název organizace PF UK
Rok vydání 2019
Typ zprávy Článek v odborném periodiku
Anotace Cílem empirické studie je popsat, jaké faktory identifikovali učitelé základních škol jako zdroj stresu v kontaktu s rodiči. Článek prezentuje závěry analýzy části dat z výzkumu - Učitelské vyhoření - institucionální, vztahové a intrapsychické faktory. Byla analyzována data ze 45 rozhovorů s učiteli z 12 základních škol.
Klíčová slova rodiče, komunikace, syndrom vyhoření, učitelé
Typ výzkumu kvalitativní
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AM Pedagogika a školství
Poznámka Martanová V. - Konůpková, O. (2019) Odlišné světy učitelů a rodičů: interakce s rodiči jako zdroj stresu učitele. Pedagogická orientace, 2019, roč. 29, č. 2, s. 223–242.
Email na řešitele veronika.martanova@pedf.cuni.cz
Dostupnost dostupný u řešitele
Odkaz na zprávu https://journals.muni.cz/pedor/article/view/12379/pdf
Uložení zprávy Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra psychologie, Myslíkova 7, Praha 1
Instituce PF UK
Možná souvislost
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní pedagogický institut ČR
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@npicr.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů