Změnit jazyk:

"Bad girls", nebo vulnerabilní dívky? Jak vidíme dívky v pobytových programech speciálního školství?

Autor Pavla Doležalová
Název organizace Centrum epidemiologického a klinického výzkumu závislostí, Národní ústav duševního zdraví
Rok vydání 2019
Typ zprávy Článek v odborném periodiku
Anotace Článek se zabývá vulnerabilitou a rizikovostí adolescentních dívek v preventivních a léčebných programech speciálního školství. Zprvu je vymezeno období adolescence z hlediska vulnerability a je přiblížen koncept vulnerability. Dále jsou uvedeny určité rozdíly ve vulnerabilitě dívek a chlapců. Ve studii jsou shrnuty vybrané oblasti vulnerability adolescentních dívek i adolescentních matek, jako je například rizikové chování a stigmatizace. Následně jsou uvedeny oblasti rizikových a protektivních faktorů. Rovněž je věnována pozornost hlavním indikátorům vulnerability u adolescentních dívek. Schematicky jsou naznačeny možnosti prevence, včasné intervence, psychoterapie a léčby. Článek může být vhodný pro metodický a koncepční rozvoj dobré praxe.
Klíčová slova vulnerabilita, adolescentní dívky, indikátory vulnerability, rizikové a protektivní faktory, adolescence, rizikové chování
Typ výzkumu kvalitativní
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AM Pedagogika a školství
Poznámka Doležalová, P. (2019). "Bad girls", nebo vulnerabilní dívky? Jak vidíme dívky v pobytových programech speciálního školství? e-Pedagogium, 19(3), 60-71. doi: 10.5507/epd.2019.023.
Email na řešitele Marketa.Dolezalova@nudz.cz
Dostupnost dostupný u řešitele
Odkaz na zprávu https://e-pedagogium.upol.cz/pdfs/epd/2019/03/06.pdf
Uložení zprávy Centrum epidemiologického a klinického výzkumu závislostí, Národní ústav duševního zdraví, Topolová 748, Klecany
Instituce Centrum epidemiologického a klinického výzkumu závislostí, Národní ústav duševního zdraví
Možná souvislost
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní pedagogický institut ČR
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@npicr.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů