Změnit jazyk:

Cesty do dospělosti: Psychologické a sociální charakteristiky dnešních dvacátníků

Autor Ježek Stanislav, Lacinová Lenka, Macek Petr
Název organizace IVDMR FSS MU
Rok vydání 2016
Typ zprávy monografie
Anotace Monografie Cesty do dospělosti: Psychologické a sociální charakteristiky dnešních dvacátníků předkládá pohled na různé podoby přechodu od adolescence k dospělosti současné mladé generace v České republice. Kniha aktualizuje současné poznatky o tom, jak se současní mladí lidé stávají dospělými a jak tento proces prožívají. Vedle popisu vývoje nezávislosti a identity v tomto období se monografie zaměřuje na mapování problematiky vztahů mladých lidí s rodiči, oblasti partnerských vztahů, ale také studia a profesní kariéry. Prostřednictvím prezentace výsledků pětileté longitudinální studie - Cesty do dospělosti: longitudinální výzkum vývojových trajektorií a prediktorů autonomie a identity (GAP407/12/0854) a řady dalších satelitních výzkumů monografie přináší informace o tom, jak se mladí lidé cítí v době, která je charakteristická vysokou mírou svobody pro vlastní rozhodování o životním směřování a která poskytuje velké množství cest, kterými se mohou k dospělosti vydat.
Klíčová slova autonomie, vynořující se dospělost, identita, vývoj osobnosti, angažování se, mládež
Typ výzkumu kontinuální výzkum
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AN Psychologie
Email na řešitele macek@fss.muni.cz
Dostupnost dostupný u řešitele
Uložení zprávy IVDMR FSS MU, Joštova 10, Brno
Instituce IVDMR FSS MU
Možná souvislost Podíl dětí a mladých lidí do 30 let v populaci
Počet oslovených klientů pomocí sítě ICM
Poměr nezaměstnanosti mládeže (15-24 let) v %
Pracovní místa v evidenci úřadu práce pro absolventy a mladistvé
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní pedagogický institut ČR
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@npicr.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů