Změnit jazyk:

Co si myslíš o… Předsudky v české společnosti a jak s nimi účinně pracovat ve škole

Autor Katarina Hoření a kol.
Název organizace Ústav pro studium totalitních režimů a Sociologický ústav AV ČR
Rok vydání 2018
Typ zprávy výzkumná zpráva
Anotace Kniha shrnuje výsledky výzkumu o postojích české společnosti k Romům a Židům a jak může škola tyto postoje ovlivňovat u žáků a studentů. Na základě rozhovorů s lektory a učiteli o tom, jak fungují ve třídách vzdělávací programy o menšinách, přináší autoři doporučení ke zlepšení výuky k toleranci. Publikace také přináší přehled o dostupných vzdělávacích materiálech a institucionálním rámci vzdělávání v ČR. Součástí publikace je také studie, která shrnuje výsledky sociologických šetření z posledních dvaceti let o postojích české populace k Romům a Židům.
Klíčová slova tolerance, postoje, minority, Romové, společnost, předsudky, xenofobie, anticiganismus
Typ výzkumu jednorázový výzkum
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AD Politologie a politické vědy
Email na řešitele karina.horeni@ustrcr.cz
Dostupnost jiný
Odkaz na zprávu https://stereotypy.cz/assets/pdf/co_si_myslis.pdf
Uložení zprávy K dispozici na webu: https://stereotypy.cz/assets/pdf/co_si_myslis.pdf
Instituce Ústav pro studium totalitních režimů a Sociologický ústav AV ČR
Možná souvislost
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní institut pro další vzdělávání
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@nidv.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů