Změnit jazyk:

Rok poté – dopady reformy společného vzdělávání

Autor OSF, ČOSIV
Název organizace Nadace OSF
Rok vydání 2018
Typ zprávy účelová publikace
Anotace Před koncem školního roku 2016/2017 bylo uskutečněno reprezentativní šetření, jež mělo za cíl zmapovat zavádění změn v podpoře vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) platných od září 2016 a označovaných jako společné vzdělávání. Přestože ještě stále trvá takzvané přechodné období, kdy dochází k souběhu původní a nové legislativy, cílem šetření bylo zjistit, jak nastupující změny vnímají ředitelé a učitelé základních škol a jak celkově hodnotí zkušenost s poskytováním podpůrných opatření žákům, kteří je potřebují. Aktuální zpráva přináší zjištění o změnách ve školách a třídách z pohledu ředitelů a učitelů, ukazuje, v čem nová legislativa prospěla a kde přetrvávají překážky v úspěšném vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Klíčová slova společné vzdělávání, inkluze, vzdělávání, žáci se speciálními potřebami, reforma
Typ výzkumu jednorázový výzkum
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AM Pedagogika a školství
Email na řešitele osf@osf.cz
Dostupnost dostupný v elektronické knihovně NRVDM
Zpráva ke stažení 1530392446.pdf
Odkaz na zprávu http://osf.cz/cs/publikace/rok-pote-vysledky-vyzkumu-prezentuji-dopady-reformy-spolecneho-vzdelavani/
Uložení zprávy Ano
Instituce Nadace OSF
Web instituce www.osf.cz
Možná souvislost Předškolní vzdělávání - počet škol, tříd, dětí
Počet dětí/mladých žijících v materiálně deprivované domácnosti
Jednotlivci používající internet při vzdělávání
Účast dětí na předškolním vzdělávání
Výdaje na školství
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní institut pro další vzdělávání
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@nidv.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů