Změnit jazyk:

Osvojování dětí v České republice. Zpráva z výzkumu v České republice na téma osvojení

Autor Mgr. Jan Paleček
Název organizace STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE, spolek
Rok vydání 2017
Typ zprávy výzkumná zpráva
Anotace Studie o adopcích v České republice je pokračováním výzkumného projektu Střediska náhradní rodinné péče, v jehož rámci jsou mapovány zkušenosti s osvojováním dětí v zahraničí (dosud Anglie a Dánsko, viz Paleček a Kocman 2017) i v České republice. Cílem je podpořit zdejší debatu o zkvalitnění a nastavení systému osvojování dětí. Materiálem ke kvalitativní analýze byly texty zákonů, odborná literatura, novinářské články či texty z různých webových stránek věnovaných diskusím a zkušenostem adoptivních rodičů, a dále data vzniklá přímo v rámci tohoto výzkumu.
Klíčová slova adopce, osvojení, děti
Typ výzkumu jednorázový výzkum
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AE Řízení, správa, administrativa, AG Právní vědy
Email na řešitele info@nahradnirodina.cz
Dostupnost dostupný v elektronické knihovně NRVDM
Zpráva ke stažení 1525120629.pdf
Uložení zprávy Ano
Instituce STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE, spolek
Web instituce www.nahradnirodina.cz
Možná souvislost Podíl dětí a mladých lidí do 30 let v populaci
Počet dětí a mladých lidí
Předpokládané počty dětí a mladých lidí
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní institut pro další vzdělávání
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@nidv.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů