Změnit jazyk:

Možnosti a meze využití školní webové stránky žáky a učiteli na základní škole

Autor Ing. Bc. Václav Nádvorník
Název organizace Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Katedra informatiky
Rok vydání 2015
Typ zprávy disertační práce
Anotace Předkládaná disertační práce se zabývá problematikou webových stránek základních škol a možnostmi jejich využívání žáky a učiteli. Úvodní kapitola seznamuje s cíli a pojetím práce. V části věnované současnému stavu problematiky je popsán vývoj využívání internetu dětmi a to jak v České republice, tak i v dalších zemích. Je zde uvedeno rozdělení cílových skupin uživatelů školní webové stránky, v krátkém přehledu ukázka vývoje školní webové stránky za posledních 10 let a popis částí, které v některých případech obsahuje. Zvláštní část je věnována hodnotícím nástrojům školní webové stránky a dalších zdrojů, ze kterých lze stanovit kritéria kvalitní školní webové stránky a tím i její možnosti a meze. V druhé kapitole (která je hlavní částí práce), výzkumu, jak žáci a učitelé používají školní webovou stránku a internet obecně, jsou uvedeny základní výzkumné otázky, na které byly hledány odpovědi. Hlavní výzkumnou otázkou, která je posléze rozdělena na dílčí otázky, je „Jak žáci a pedagogičtí pracovníci využívají internet a školní webovou stránku?"
Klíčová slova Facebook, hodnocení webu, meze webových stránek, školní webová stránka, využití internetu, web
Typ výzkumu kvalitativní
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AM Pedagogika a školství, FK Gynekologie, porodnictví
Email na řešitele informatika@pf.jcu.cz
Dostupnost dostupný v elektronické knihovně NRVDM
Zpráva ke stažení 1513096238.pdf
Instituce Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Katedra informatiky
Možná souvislost
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní pedagogický institut ČR
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@npicr.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů