Přejít na: Mládež v číslech | Změnit jazyk:

Spolupráce školy s rodinami žáků ohrožených sociální exkluzí

Autor Mgr. Sabina Kašparová
Název organizace Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Ústav pedagogiky a sociálních studií
Rok vydání 2016
Typ zprávy diplomová práce
Anotace Diplomová práce je zaměřena na komunikaci školy s rodinami žáků ohrožených sociální exkluzí. Teoretická část vymezuje školu a její legislativu, rodinu a její funkce, a zejména způsoby komunikace školy s rodinami žáků ohrožených sociální exkluzí. Praktická část je zaměřena na výzkum toho, jak vnímají třídní učitelé základních škol na Ústeckoorlicku vztah školy s rodinami ohroženými sociální exkluzí. Dále jak často rodiče komunikují s třídními učiteli a jakou formou. A v neposlední řadě jaké zkušenosti a názory mají učitelé na inkluzi žáků ohrožených sociální exkluzí.
Klíčová slova inkluze, komunikace rodiny a školy, rodina, sociální exkluze, škola
Typ výzkumu kvalitativní
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AM Pedagogika a školství, AN Psychologie
Email na řešitele lucie.zavorova@upol.cz
Dostupnost dostupný v elektronické knihovně NRVDM
Zpráva ke stažení 1511456100.pdf
Instituce Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Ústav pedagogiky a sociálních studií
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní institut pro další vzdělávání
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Kontakt vyzkumy@nidv.cz helpdesk.nidv.cz/vyzkum-mladez