Změnit jazyk:

Agresivní chování dětí ve školní družině a ve škole

Autor Šárka Ceralová
Název organizace Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, Katedra sociální pedagogiky
Rok vydání 2017
Typ zprávy diplomová práce
Anotace Diplomová práce se zabývá aktuální problematikou agresivity dětí ve školní družině a ve škole. Cílem diplomové práce je popsat a na základě odborných pramenů analyzovat agresivní chování v dětském věku v kontextu školního prostředí a ve výzkumném šetření zjistit zkušenosti a názory pedagogů na agresivní chování u školních dětí. Teoretická část vymezuje základní pojmy provázející celou práci, příčiny a možné vlivy na agresivitu dětí a teorie agrese. Dále přibližuje druhy agresivity podle různých hledisek. Popisuje typologii agresorů a obětí, ze kterých lze vycházet pro nastavení efektivní prevence. Práce nastiňuje i některé postupy zvládání agresivního chování. Je v ní rozebráno téma šikany, která je považována za jeden z nejčastějších druhů agresivity, která probíhá ve škole. Konkrétněji jsou zde rozebrány signály šikany, její vývojové stupně, řešení a prevence šikany. Empirická část je provedena pomocí dotazníků s pedagogy a vychovateli základních škol v Pardubickém a Královéhradeckém kraji.
Klíčová slova agrese, dítě, mládež, násilí, šikana, škola, školní družina
Typ výzkumu kvantitativní
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AM Pedagogika a školství, AN Psychologie
Email na řešitele sona.prokopcova@uhk.cz
Dostupnost dostupný v elektronické knihovně NRVDM
Zpráva ke stažení 1508774555.pdf
Instituce Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, Katedra sociální pedagogiky
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní institut pro další vzdělávání
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Kontakt vyzkumy@nidv.cz helpdesk.nidv.cz/vyzkum-mladez