Změnit jazyk:

Zkušenosti volnočasových pedagogů na zotavovacích akcích s dětmi s ADHD

Autor Michaela Málková
Název organizace Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Teologická fakulta. Katedra pedagogiky
Rok vydání 2017
Typ zprávy diplomová práce
Anotace Diplomová práce má teoreticko-empirický charakter. Teoretická část se zabývá problematikou zotavovacích akcí - legislativou, organizací, kvalifikací a kompetencemi pracovníků zotavovacích akcí. Dále je charakterizováno dítě s ADHD a popsány výchovné přístupy vhodné pro práci s dětmi s ADHD na zotavovacích akcích. Cílem empirické části je popsat zkušenosti pedagogů volného času s integrací dítěte s ADHD na zotavovacích akcích. Empirická část je rozdělena na dvě části. První část tvoří předvýzkum realizovaný formou dotazníkového šetření. Na výsledky šetření navazuje část druhá, založená na strukturovaných rozhovorech s vybranými pedagogy volného času. Otázky rozhovoru jsou zaměřeny na dosavadní praxi volnočasových pedagogů, podmínky integrace dítěte s ADHD na zotavovací akci, výchovné přístupy a přínosy integrace
Klíčová slova ADHD, integrace, letní tábor, pedagog volného času, zotavovací akce
Typ výzkumu kvantitativní
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AK Sport, aktivity volného času, AM Pedagogika a školství, AN Psychologie
Email na řešitele timrova@tf.jcu.cz
Dostupnost dostupný v elektronické knihovně NRVDM
Zpráva ke stažení 1503663745.pdf
Instituce Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Teologická fakulta. Katedra pedagogiky
Možná souvislost Zotavovací (letní) akce (dle zákona)
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní pedagogický institut ČR
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@npicr.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů