Přejít na: Mládež v číslech | Změnit jazyk:

Vliv médií na děti: internet a televize

Autor Klára Elgartová
Název organizace Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Katedra žurnalistiky
Rok vydání 2015
Typ zprávy bakalářská práce
Anotace Tato bakalářská práce se snaží zjistit, do jaké míry ovlivňuje právě televize a internet zejména psychický vývoj dětí a dospívajících, případně pak další aspekty jejich života. Zjistili jsme, že televize i internet ovlivňují jak pozitivně, tak značnou měrou negativně psychický kognitivní vývoj dětí a následně také navazování vztahů dospívajících. Nicméně nelze říct, že by média měla přesný vliv na určité životní aspekty každého jedince. Konkrétní negativní dopady vždy závisí na řadě dalších proměnných. Média, zejména pak internet a televize, jsou součástí našeho každodenní rutiny. Do značné míry determinují náš současný pohled na svět. Vzhledem k tomu, že značnou část televizního publika a internetových uživatelů tvoří děti a dospívající, je na místě domnívat se, že tato média mají jisté účinky i na tuto skupinu.
Klíčová slova děti, dospívající, internet, média, televize, vliv
Typ výzkumu kvalitativní
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AJ Písemnictví, mass-media, audiovize, AK Sport, aktivity volného času, AM Pedagogika a školství, AN Psychologie
Email na řešitele katedra@upmedia.cz
Dostupnost dostupný v elektronické knihovně NRVDM
Zpráva ke stažení 1500465283.pdf
Instituce Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Katedra žurnalistiky
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní institut pro další vzdělávání
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Kontakt vyzkumy@nidv.cz helpdesk.nidv.cz/vyzkum-mladez