Změnit jazyk:

Obezita u dětí předškolního věku

Autor Marie Handlová
Název organizace Masarykova unverzita, Pedagogická fakulta, Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví
Rok vydání 2016
Typ zprávy bakalářská práce
Anotace Bakalářská práce se zaměřuje na obezitu u dětí předškolního věku. Teoretická část se zabývá celkovou problematikou nadváhy a obezity. Jsou zde popsány faktory, které podmiňují nadváhu a obezitu u dětí, a také zdravotní komplikace související s nadváhou a obezitou. Dále je popsána prevence obezity u dětí, tedy zdravý životní styl, správná výživa a pohyb. V praktické části pomocí dotazníkového šetření a pozorování dětí v mateřské škole, byla popsána specifika chování dětí s nadváhou a obezitou v prostředí mateřské školy. V závěru jsou uvedena doporučení z výsledků práce.
Klíčová slova děti předškolního věku, obezita, prevence, zdravý životní styl
Typ výzkumu kvalitativní
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AQ Bezpečnost a ochrana zdraví
Email na řešitele mdankova@ped.muni.cz
Dostupnost dostupný v elektronické knihovně NRVDM
Zpráva ke stažení 1475067339.pdf
Instituce Masarykova unverzita, Pedagogická fakulta, Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví
Možná souvislost Prevalence nadváhy a obezity
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní pedagogický institut ČR
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@npicr.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů