Změnit jazyk:

Eurobarometr ČR 1998

Autor PhDr. František Pelka
Název organizace Národní Institut Dětí a Mládeže
Rok vydání 1998
Typ zprávy výzkumná zpráva
Anotace Eurobarometr 1998-2000 je srovnávacím výzkumem zaměřeným na názory Evropské mládeže ve věku 15-24 let. Výsledky tohoto výzkumu jsou srovnávány se stejným výzkumem roku 1998. Rozhovorů se v první etapě zúčastnilo 805 mladých lidí, v druhé pak 1217 respondentů. Základem pro přípravu standardizovaných rozhovorů byl český překlad anglického dotazníku výzkumu Eurobarometr 47.2. Cílem výzkumu bylo získat názory mladých lidí na celou řadu oblastí jejich života v EU tak, aby bylo možno srovnávat výpovědi naší a evropské mládeže. Výsledky výzkumu mohou být využity pro přípravu materiálů ke koncipování státní politiky vůči mládeži a pro přípravu podkladových materiálů pro orgány EU. Otázky se zaměřily na to, co pro dnešní mládež znamená Evropská Unie, jaký má pro ně přínos, jaký je jejich názor na evropské občanství. Otázky se dále zaměřily na informovanost české mládeže o dění v EU, její pracovní a cestovatelské zkušenosti, postoj k minoritním skupinám, k otázkám zaměstnání, vzdělání, bydlení, výchovy dětí a trávení volného času.
Klíčová slova Eurobarometr; politika; Evropská Unie; mládež; postoje a názory; evropské občanství; zaměstnání; informovanost; politická participace; minoritní skupiny; vzdělání; volný čas; bydlení.
Typ výzkumu srovnávací výzkum
Datum zahájení 1. 1. 1998
Datum ukončení 31. 12. 1998
Obor AO Sociologie, demografie
Poznámka
Email na řešitele vyzkumy@nidv.cz
Dostupnost dostupný v elektronické knihovně NRVDM
Zpráva ke stažení 1157634371.pdf
Uložení zprávy Národní institut pro další vzdělávání, Senovážné náměstí 25, Praha 1
Instituce Národní Institut Dětí a Mládeže
Možná souvislost Podíl dětí a mladých lidí do 30 let v populaci
Počet oslovených klientů pomocí sítě ICM
Zaměstnaní
Nezaměstnaní
Poměr nezaměstnanosti mládeže (15-24 let) v %
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní pedagogický institut ČR
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@npicr.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů