Změnit jazyk:

Sedavý životní styl a pasivní trávení volného času českých školáků

Autor Zdeněk Hamřík, Michal Kalman, Daniela Bobáková , Erik Sigmund
Název organizace Univerzita Palackého, Katedra rekreologie, Fakulta tělesné kultury
Rok vydání 2012
Typ zprávy studie
Anotace Cílem studie bylo analyzovat sedavý životní styl se zaměřením na pasivní trávení volného času (čas strávený u televize a počítače) u dětí školního věku v České republice. S rozvojem moderních informačních technologií za posledních 10 let výrazně vzrostl počet dětí, které věnují dvě a více hodin denně počítači ve všech věkových kategoriích. Sedavé chování se tak společně s nedostatečnou úrovní pohybové aktivity stává závažným rizikovým faktorem chronických neinfekčních onemocnění a je třeba mu kromě intervencí na zvyšování úrovně pohybové aktivity věnovat samostatnou zvláštní pozornost. Pro zjištění času stráveného před obrazovkou televize a počítače byla využita data náhodně vybraného souboru 11–15 letých žáků základních škol ČR. Více než 55 % dívek a 60 % chlapců tráví v pracovním týdnu před obrazovkou televize, DVD nebo videa více než 2 hodiny denně, stejně tak tráví více než dvě hodiny denně u obrazovky počítače.
Klíčová slova děti a mládež, HBSC, playstation, počítačové hry, pohybová inaktivita, televize
Typ výzkumu kvantitativní
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AK Sport, aktivity volného času, AM Pedagogika a školství, AQ Bezpečnost a ochrana zdraví
Email na řešitele zdenek.hamrik@upol.cz
Dostupnost dostupný v elektronické knihovně NRVDM
Zpráva ke stažení 1432570266.pdf
Instituce Univerzita Palackého, Katedra rekreologie, Fakulta tělesné kultury
Možná souvislost
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní pedagogický institut ČR
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@npicr.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů