Změnit jazyk:

Vliv speciálního intervenčního programu na rozvoj pozornosti a výkonové motivace u mládeže se sluchovým postižením

Autor Martin Dlouhý
Název organizace Fakulta sportovních studií Masarykova univerzita
Rok vydání 2009
Typ zprávy disertační práce
Anotace Disertační práce se zabývá problematikou rozvoje pozornosti a výkonové motivace u mládeže se sluchovým postižením v období adolescence prostřednictvím speciálního intervenčního pohybového programu. V rámci metodiky práce byl zvolen základní empirický postup prostřednictvím jednoduchého experimentu. Stanovená hypotéza, že vlivem intervenčního programu se zvýší úroveň pozornosti a výkonové motivace u experimentální skupiny mládeže se sluchovým postižením, byla potvrzena. Výzkum potvrdil předpoklad, že sebeobrana resp. její základy společně s psychomotorikou mají zřetelný vliv na rozvoj pozornosti a výkonové motivace u vybrané skupiny adolescentů se sluchovým postižením.
Klíčová slova Intervenční pohybový program, pozornost, výkonová motivace, sebeobrana, psychomotorika, mládež se sluchovým postižením,
Typ výzkumu kvalitativní
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AK Sport, aktivity volného času
Email na řešitele info@fsps.muni.cz
Dostupnost dostupný v elektronické knihovně NRVDM
Zpráva ke stažení 1593676623.pdf
Instituce Fakulta sportovních studií Masarykova univerzita
Možná souvislost Podíl dětí a mladých lidí do 30 let v populaci
Počet dětí a mladých lidí
Předpokládané počty dětí a mladých lidí
Počet živě narozených
Naděje dožití
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní pedagogický institut ČR
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@npicr.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů