Change language:

Number of state-supported youth work insurances (CRDM)

Keywords: insurance

Number of insured persons (physical persons)

Data collected in this form since 2015, Source: Czech Council of Children and Youth

Data table

 201520162017
Počet osob s úrazovou pojistkou - členové ČRDM a KRDM205028206240216873
Počet dobrovolníků členských organizací ČRDM a KRDM pojištěných na odpovědnost249802697826234
Počet osob s úrazovou pojistkou - nečlenové ČRDM a KRDM794486929753
Počet dobrovolníků z nečlenských organizací ČRDM a KRDM pojištěných na odpovědnost383936973257

Number of insured organizations (legal persons)

Data table

 201520162017
Member organizations of CRDM and KRDM insured on responsibility173189191
Non-members of CRDM and KRDM insured on responsibility496982

Possible related research

Back to main page

Registry administrator Ministry of Education, Youth and Sports
Operator Národní pedagogický institut ČR
In cooperation Czech Council of Children and Youth
Links vyzkumy@npicr.cz Error and bug reporting Personal data protection