Změnit jazyk:

Ageismus mezi mladými lidmi a seniory v České republice: Jací jsou a co proti sobě mají?

Autor Romana Trusinová
Název organizace FSV UK
Rok vydání 2014
Typ zprávy disertační práce
Anotace Disertační práce se zabývá ageismem mezi krajními věkovými skupinami dospělé populace v České republice v mezinárodním srovnání. Navazuje na zjištění o rozšířenosti problému ageismu a narůstajícím významu věku coby sociální charakteristiky v moderních společnostech. Cílem práce je obohatit tradiční zkoumání ageismu jako problému týkajícího se seniorů o analýzu vzájemných mezigeneračních vztahů. S využitím perspektivy teorie sociální identity jsou vztahy mezi mladými lidmi a seniory popsány jako výsledky procesu konstrukce vlastních věkových a generačních identit mladých lidí a seniorů a vzájemného porovnávání a oddalování těchto skupin. K zodpovězení výzkumných otázek o způsobech konstrukce identit mládí a stáří a zdrojů vzájemného ageismu je vyžita analýza kvalitativních rozhovorů s mladými lidmi a seniory a kvantitativních dat ze dvou mezinárodních výzkumů: European Social Survey Round 4 a International Social Survey Programme 2013.
Klíčová slova ageismus, věková identita, věk, generace, mezigenerační vztahy
Typ výzkumu kvalitativní
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AO Sociologie, demografie
Email na řešitele info@fsv.cuni.cz
Dostupnost dostupný v elektronické knihovně NRVDM
Zpráva ke stažení 1591024059.pdf
Instituce FSV UK
Možná souvislost Průměrný věk matek
Sňatky
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní pedagogický institut ČR
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@npicr.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů