Změnit jazyk:

Diferenciace v hravém chování dětí mladšího školního věku

Autor Hana Světlíková
Název organizace FHS UK
Rok vydání 2006
Typ zprávy disertační práce
Anotace Cílem disertační práce je rozšíření a propracování metodiky pro hodnocení komplexních projevů chování dětí mladšího školního věku. Zjistit, jak jsou zvolené komponenty neverbální komunikace ovlivňovány vybranými biologickými a sociálními činiteli a nalézt nejčastěji se vyskytující vzorec chování dětí při jejich individuální hře v době mezi dvěma vyučujícími hodinami.
Klíčová slova nonverbální komunikace, chování, děti, hra
Typ výzkumu kvalitativní , kvantitativní
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AM Pedagogika a školství, AO Sociologie, demografie
Email na řešitele pr@fhs.cuni.cz
Dostupnost dostupný v elektronické knihovně NRVDM
Zpráva ke stažení 1591020616.pdf
Instituce FHS UK
Možná souvislost Podíl dětí a mladých lidí do 30 let v populaci
Počet dětí a mladých lidí
Předpokládané počty dětí a mladých lidí
Počet dětí a mladých lidí v zařízeních ústavní a ochranné výchovy
Zahraniční mládežnická spolupráce
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní pedagogický institut ČR
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@npicr.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů