Změnit jazyk:

Rodiče v roli pedagogů. Předběžné výsledky dotazníkového šetření Vzdělávání doma

Autor Cyril Brom, David Greger, Tereza Hannemann, Jiří Lukavský, Jana Straková, Roman Švaříček
Název organizace MFF UK
Rok vydání 2020
Typ zprávy výzkumná zpráva
Anotace Výzkumné šetření Vzdělávání doma se zaměřilo na zmapování nároků, které klade domácí výuka na žáky a studenty a jejich rodiče v době šíření pandemie Covid-19. Sběr dat probíhal v 1. polovině dubna, dotazník vyplnilo 9810 respondentů - rodičů dětí z 1. – 9. tříd (včetně nižších ročníků víceletých gymnázií), z nichž 84 % byly matky, 13 % otcové, 2 % prarodiče a ostatní příbuzní. U respondentů převládalo vysokoškolské vzdělání alespoň jednoho z rodičů.
Klíčová slova domácí výuka, rodiče, žáci
Typ výzkumu kvantitativní
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AM Pedagogika a školství
Email na řešitele vzdelavanidoma@ksvi.mff.cuni.cz
Dostupnost dostupný v elektronické knihovně NRVDM
Zpráva ke stažení 1588172878.pdf
Uložení zprávy Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2
Instituce MFF UK
Možná souvislost Celkové počty žáků a studentů
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní pedagogický institut ČR
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@npicr.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů