Změnit jazyk:

Motivace k mimoškolní práci s dětmi a mládeží

Autor Kateřina Palová
Název organizace UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta
Rok vydání 2014
Typ zprávy bakalářská práce
Anotace Bakalářská práce se zaměřuje na motivaci vedoucích k mimoškolní práci s dětmi a mládeží. Na vzorku 171 dobrovolných a placených vedoucích ověřuje, zda se výkonová motivace cílové skupiny liší vzhledem k běžné populaci, zda souvisí s pozicí jedince v organizaci a zda je ovlivněna případným finančním ohodnocením. K získání dat byl použit Osobní dotazník shrnující základní informace o respondentech a Dotazník motivace k výkonu LMI autorů Schulera a Prochasky.
Klíčová slova výkonová motivace, volný čas, vedoucí
Typ výzkumu kvantitativní
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AK Sport, aktivity volného času
Email na řešitele katerina.palova01@upol.cz
Dostupnost dostupný v elektronické knihovně NRVDM
Zpráva ke stažení 1585658875.pdf
Instituce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta
Možná souvislost
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní pedagogický institut ČR
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@npicr.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů