Změnit jazyk:

Finanční podpora rodin s dětmi v České republice v evropském kontextu

Autor Eva Mitchell
Název organizace Sociologický ústav AV ČR
Rok vydání 2010
Typ zprávy monografie
Anotace Studie mapuje stav finanční podpory rodin s dětmi v České republice a dalších šestnácti evropských zemích v roce 2004. Pomocí analýzy daňového a dávkového systému zjišťuje, jak si v oblasti finanční podpory domácností s dětmi různých příjmových úrovní a složení stojí Česká republika v porovnání s ostatními evropskými zeměmi a kterým z těchto zemí je v současné chvíli svým pojetím této podpory nejpodobnější.
Klíčová slova manželství, rodičovství, rodina, role, společnost, postoje, hodnoty, podpora, trh, stát
Typ výzkumu srovnávací výzkum
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AO Sociologie, demografie
Email na řešitele socmail@soc.cas.cz
Dostupnost dostupný u řešitele
Uložení zprávy SÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1
Instituce Sociologický ústav AV ČR
Možná souvislost
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní pedagogický institut ČR
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@npicr.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů