Změnit jazyk:

Postoje k manželství, rodičovství a k rolím v rodině v České republice a v Evropě

Autor Chaloupková, Jana, Petra Šalamounová
Název organizace Sociologický ústav AV ČR
Rok vydání 2004
Typ zprávy monografie
Anotace Monografie se věnuje problematice postojů k manželství, nesezdanému soužití, rodičovství a k rolím mužů a žen v rodině v české společnosti v posledním desetiletí. Na základě dat z výzkumného šetření ISSP Rodina a gender role z roku 1994 a 2002 analyzuje vývoj postojů k této problematice v posledním desetiletí a diferenciaci postojů v různých sociálních skupinách, především podle věku, vzdělání, pohlaví a rodinného stavu. Výsledky sociologických šetření zaměřených na postoje jsou doplněny analýzou změn demografického chování v České republice 90. let. Pozornost je věnována i tomu, jak se situuje česká společnost v evropském kontextu. Práce se proto soustředí i na srovnání postojů české populace s postoji, které k těmto otázkám zaujímají jak obyvatelé ostatních postsocialistických zemí, tak obyvatelé dalších evropských zemí.
Klíčová slova manželství, rodičovství, rodina, role, společnost, postoje, hodnoty
Typ výzkumu kvantitativní , srovnávací výzkum
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AO Sociologie, demografie
Email na řešitele socmail@soc.cas.cz
Dostupnost dostupný u řešitele
Uložení zprávy SÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1
Instituce Sociologický ústav AV ČR
Možná souvislost
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní pedagogický institut ČR
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@npicr.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů