Změnit jazyk:

České děti a dospívající na internetu: Zpráva z výzkumu na základních a středních školách.

Autor Bedrošová, M., Hlavová, R., Macháčková, H., Dědková, L., Šmahel, D.
Název organizace FSS MU
Rok vydání 2018
Typ zprávy výzkumná zpráva
Anotace Výzkumná zpráva shrnuje základní zjištění z projektu EU Kids Online IV v České republice, jenž byl zaměřen na online aktivity a rizika u dětí a dospívajících. Zjištění vycházejí z dotazníkového šetření, které proběhlo na 89 základních a středních školách v celé České republice od října 2017 do února 2018. Data pocházejí od 2825 dětí a dospívajících ve věku 9-17 let.
Klíčová slova děti; adolescenti; Internet; rizika; virtuální prostředí; kyberšikana; online komunity
Typ výzkumu kvantitativní
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AJ Písemnictví, mass-media, audiovize
Email na řešitele hmachack@fss.muni.cz
Dostupnost dostupný u řešitele
Uložení zprávy FSS MU, Joštova 218/10, 602 00 Brno
Instituce FSS MU
Možná souvislost Podíl dětí a mladých lidí do 30 let v populaci
Počet dětí a mladých lidí
Předpokládané počty dětí a mladých lidí
Jednotlivci používající internet při vzdělávání
Jednotlivci v České republice používající internet - uživatelé internetu
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní pedagogický institut ČR
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@npicr.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů