Změnit jazyk:

Cesty do dospělosti: longitudinální výzkum vývojových trajektorií a prediktorů autonomie a identity (GAP407/12/0854)

Autor Macek Petr
Název organizace IVDMR FSS MU
Rok vydání 2016
Typ zprávy informace o projektu
Anotace Výzkumný projekt Cesty do dospělosti: longitudinální výzkum vývojových trajektorií a prediktorů autonomie a identity (GAP407/12/0854) předkládá pohled na různé podoby přechodu od adolescence k dospělosti současné mladé generace v České republice. Výzkum aktualizuje současné poznatky o tom, jak se současní mladí lidé stávají dospělými a jak tento proces prožívají. Vedle popisu vývoje nezávislosti a identity v tomto období se výzkum zaměřuje na mapování problematiky vztahů mladých lidí s rodiči, oblasti partnerských vztahů, ale také studia a profesní kariéry.
Klíčová slova autonomie, vynořující se dospělost, identita, vývoj osobnosti, angažování se, mládež
Typ výzkumu kontinuální výzkum
Datum zahájení 1. 1. 2012
Datum ukončení 31. 12. 2016
Obor AN Psychologie
Email na řešitele macek@fss.muni.cz
Dostupnost dostupný u řešitele
Odkaz na zprávu https://www.muni.cz/vyzkum/projekty/18505
Uložení zprávy IVDMR FSS MU, Joštova 10, Brno
Instituce IVDMR FSS MU
Možná souvislost Podíl dětí a mladých lidí do 30 let v populaci
Počet oslovených klientů pomocí sítě ICM
Poměr nezaměstnanosti mládeže (15-24 let) v %
Pracovní místa v evidenci úřadu práce pro absolventy a mladistvé
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní pedagogický institut ČR
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@npicr.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů