Změnit jazyk:

Kariérní rozhodování u českých studentů v období vynořující se dospělosti

Autor Kvitkovičová Lucia, Máchová Jana
Název organizace IVDMR FSS MU
Rok vydání 2016
Typ zprávy Článek v odborném periodiku
Anotace Studie přibližuje problematiku kariérního vývoje u českých studentů v období vynořující se dospělosti. Věnuje se také analýze faktorů vyplývajících z typu studia, které mohou přispět k facilitaci procesu kariérního rozhodování. Výzkumným cílem práce bylo zjistit, jakou roli hraje v procesu kariérního rozhodování u českých studentů typ studia a pracovní zkušenost. Celkem 194 vysokoškolákům a 116 studentům středních odborných škol ve věku od 18 do 21 let byly administrovány dotazníky zaměřené na vědomí profesní identity a kariérové rozhodování. Výsledky studie vyzdvihují roli pracovní zkušenosti v procesu kariérního rozhodování.
Klíčová slova kariérní rozhodování, vynořující se dospělost, studenti středních odborných škol, vysokoškolští studenti, pracovní zkušenost, kariérně relevantní pracovní zkušenost, oborové praxe
Typ výzkumu kvantitativní
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AM Pedagogika a školství
Poznámka KVITKOVIČOVÁ, Lucia a Jana MÁCHOVÁ. Kariérní rozhodování u českých studentů v období vynořující se dospělosti. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, 2016, roč. 6, č. 3, s. 32-52. ISSN 1804-526X
Email na řešitele 426873@mail.muni.cz
Dostupnost dostupný u řešitele
Odkaz na zprávu http://lifelonglearning.mendelu.cz/wcd/w-rek-lifelong/ll1603/lifele2016060332.pdf
Uložení zprávy IVDMR FSS MU, Joštova 10, Brno
Instituce IVDMR FSS MU
Možná souvislost
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní pedagogický institut ČR
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@npicr.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů