Změnit jazyk:

Vnímání kyberkriminality mezi dětmi (výzkumná zpráva 2018)

Autor Tomáš Daňhelka
Název organizace Kraje pro bezpečný internet
Rok vydání 2018
Typ zprávy výzkumná zpráva
Anotace Cílem výzkumu, realizovaným projektem Kraje pro bezpečný internet pod záštitou Asociace krajů České republiky, je analyzovat znalosti a zkušenosti žáků s kyberkriminalitou a rizikovými jevy na internetu obecně. Cílovou skupinou výzkumu byli zvoleni žáci druhého stupně základních škol, tedy žáci šesté až deváté třídy ve věku od 11 do 16 let. Do předmětného výzkumu se zapojily základní školy a některá víceletá gymnázia z jedenácti krajů. Celkem se výzkumu zúčastnilo 50 917 respondentů. Pro zisk dat bylo zvoleno kvantitativní dotazníkové šetření prováděné prostřednictvím anonymních online dotazníků, které byly distribuovány do základních škol přes krajské školské koordinátory prevence školním metodikům prevence.
Klíčová slova kyberkriminalita, internet, prevence, rizikové chování, kyberprostor, sociální sítě
Typ výzkumu kvantitativní
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AK Sport, aktivity volného času
Email na řešitele casarova.l@kr-vysocina.cz
Dostupnost dostupný v elektronické knihovně NRVDM
Zpráva ke stažení 1568019261.pdf
Instituce Kraje pro bezpečný internet
Možná souvislost Jednotlivci používající internet při vzdělávání
Jednotlivci v České republice používající internet - uživatelé internetu
Jednotlivci v ČR používající sociální sítě
Jednotlivci čtoucí zprávy na internetu
Jednotlivci v ČR nakupující na internetu
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní pedagogický institut ČR
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@npicr.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů