Změnit jazyk:

Národní zpráva o pohybových aktivitách českých dětí a mládeže 2018

Autor Aleš Gába
Název organizace Univerzita Palackého v Olomouci
Rok vydání 2018
Typ zprávy studie
Anotace Národní zpráva o pohybové aktivitě českých dětí a mládeže na základě mezinárodního výzkumu uskutečněného vv rámci mezinárodního projektu „Health Behaviour in School-aged Children: WHO Collaborative Cross-National study (HBSC) a na základě dalších dostupných výzkumných zjištění shrnuje a analyzuje aktuální poznatky o pohybové aktivitě českých dětí a dospívajících a formuluje doporučení pro snížení prevalence pohybové inaktivity a souvisejících zdravotních rizik.
Klíčová slova HBSC, Výzkumná studie, Determinanty zdraví, Děti a mládež, pohybová aktivita, Životní styl, Nadváha a obezita, Sociální determinanty zdraví, Veřejné zdraví
Typ výzkumu kontinuální výzkum
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AK Sport, aktivity volného času
Email na řešitele ales.gaba@upol.cz
Dostupnost dostupný v elektronické knihovně NRVDM
Zpráva ke stažení 1564396177.pdf
Instituce Univerzita Palackého v Olomouci
Možná souvislost
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní pedagogický institut ČR
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@npicr.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů