Změnit jazyk:

České děti v kybersvětě. Jak se chovají online a co jim hrozí?

Autor Kamil Kopecký, René Szotkowski
Název organizace Univerzita Palackého v Olomouci
Rok vydání 2019
Typ zprávy výzkumná zpráva
Anotace Centrum prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci na začátku roku 2019 realizovalo rozsáhlý výzkum zaměřený na zmapovaní chování dětí v online prostředí, které aktivity v online světě děti provozují a s jakými riziky a hrozbami se setkávají. Jako základní výzkumný nástroj byl zvolen anonymní online dotazník, který byl distribuován do prostředí základních škol ve všech krajích ČR. Do výzkumu se zapojilo 27 177 respondentů ve věku 7-17 let ze všech krajů ČR.
Klíčová slova rizikové chování, děti, internet, online, volný čas
Typ výzkumu kvantitativní
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AO Sociologie, demografie
Email na řešitele kamil.kopecky@upol.cz
Dostupnost dostupný v elektronické knihovně NRVDM
Zpráva ke stažení 1561386220.pdf
Instituce Univerzita Palackého v Olomouci
Možná souvislost Podíl dětí a mladých lidí do 30 let v populaci
Počet dětí a mladých lidí
Předpokládané počty dětí a mladých lidí
Jednotlivci používající internet při vzdělávání
Jednotlivci v České republice používající internet - uživatelé internetu
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní pedagogický institut ČR
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@npicr.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů