Změnit jazyk:

Jeden svět na školách. Zpráva o dotazníkovém šetření na středních školách z roku 2017 včetně porovnání s rokem 2014, 2012 a 2009

Autor Člověk v tísni
Název organizace Člověk v tísni
Rok vydání 2017
Typ zprávy výzkumná zpráva
Anotace Společnost Člověk v tísni, o. p. s. zopakovala v květnu a červnu 2017 dotazníkové šetření mezi studenty českých středních škol. Dotazníkové šetření vzniklo pod hlavičkou vzdělávacího programu Jeden svět na školách a bylo zaměřeno na otázky postoje mládeže k lokálním a globálním problémům a jejich aktivního zapojení při jejich řešení, politických preferencí, vztahu k československým dějinám. Další oblastí výzkumu jsou média, zdroje informací a komunikační prostředky, životní spokojenost a hodnoty, spokojenost se školou, cestování a vztah k cizím zemím, mezinárodní politika apod. Do průzkumu se zapojilo 33 škol, z každé školy bylo zařazeno průměrně 25 dotazníků. Navíc bylo dotázáno zhruba 200 středoškolských studentů z celé republiky formou online dotazování.
Klíčová slova Projekt Jeden svět, střední školy, postoje, názory, hodnoty, životní styl, globální problémy, média, politika, dějiny
Typ výzkumu kvantitativní
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AM Pedagogika a školství
Email na řešitele jsns@jsns.cz
Dostupnost jiný
Odkaz na zprávu https://www.jsns.cz/nove/pdf/vyzkum_2017.pdf
Instituce Člověk v tísni
Možná souvislost
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní institut pro další vzdělávání
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@nidv.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů