Změnit jazyk:

Sexting a rizikové seznamování českých dětí v kyberprostoru 2017

Autor Kamil Kopecký, Szotkowski René
Název organizace Centrum prevence a rizikové virtuální komunikace UPOL
Rok vydání 2017
Typ zprávy výzkumná zpráva
Anotace V našem výzkumu jsme se zaměřili na to, zdali české děti v online prostředí provozují sexting (sdílejí a šíří vlastní intimní materiály), co je к tomu motivuje, ským a jak komunikace probíhá a zda vnímají sexting jako rizikový. Zajímalo nás také, jakým způsobem se dět seznamují, které nástroje к seznamování v online prostředí využívají, zda jsou ochotny jít na osobní schůzky s neznámými lidmi z kyberprostoru, zda si dokáží ověřit identitu virtuálních přátel apod. Do výzkumu se zapojilo 4878 dětských respondentů z celého území České republiky a několik stovek dospělých ve věku 18-25 let, které jsme však do výsledné zprávy nezahrnuli.
Klíčová slova sexting, rizikové chování, děti, internet
Typ výzkumu jednorázový výzkum
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AC Antropologie, archeologie, etnologie, AO Sociologie, demografie, IN Informatika
Email na řešitele kamil.kopecky@upol.cz
Dostupnost jiný
Odkaz na zprávu https://www.researchgate.net/publication/317561565_Sexting_a_rizikove_seznamovani_ceskych_deti_v_kyberprostoru_2017
Uložení zprávy Ano
Instituce Centrum prevence a rizikové virtuální komunikace UPOL
Možná souvislost Podíl dětí a mladých lidí do 30 let v populaci
Počet dětí a mladých lidí
Předpokládané počty dětí a mladých lidí
Jednotlivci používající internet při vzdělávání
Jednotlivci v České republice používající internet - uživatelé internetu
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní pedagogický institut ČR
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@npicr.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů