Změnit jazyk:

Mladí evropští občané: jedinec v kontextuální perspektivě evropského občanství adolescentů

Autor Jan Šerek, Philipp Jugert
Název organizace Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
Rok vydání 2017
Typ zprávy Článek v odborném periodiku
Anotace Tato studie se zabývá efektem individuálních, školních a národních proměnných a jejich interakcí na dva komponenty aktivního evropského občanství adolescentů: důvěru v evropské instituce a participaci na evropské úrovni. Pro porovnání participace a důvěra v národní instituce byly také predikovány. S využitím víceúrovňového regresního modelu jsme reanalyzovali a vytvořili dílčí vzorky z dat International Civic and Citizenship Education Study, sesbírané na 14letých žácích (N=72 466) ve 22 evropských zemích v roce 2009. Výsledky ukazují, že vyšší kognitivní angažmá s politikou (např. zájem o politiku), více příležitostí učit se o Evropě ve škole, bohatství země sociální rovnost byly pozitivně asociovány s oběma aspekty aktivního evropského občanství adolescentů. V kontrastu k národní participaci, participatorní dimenze aktivního evropského občanství byla pozitivně vztažena k vyššímu socioekonomickému statutu adolescentovy třídy a rodiny, což bylo však méně výrazné v méně bohatých a postkomunistických zemích.
Klíčová slova Aktivní evropské občanství, adolescence, důvěra v instituce, participace, socioekonomický statut
Typ výzkumu jednorázový výzkum
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AN Psychologie
Email na řešitele serek@fss.muni.cz
Dostupnost dostupný po zaplacení
Odkaz na zprávu https://doi.org/10.1080/17405629.2017.1366308
Uložení zprávy Ne, po zaplacení
Instituce Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
Web instituce fss.muni.cz
Možná souvislost Účast v organizovaných aktivitách
Účast ve volbách do PS 18 – 29 let
Jednotlivci v ČR komunikující s úřady přes internet
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní pedagogický institut ČR
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@npicr.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů