Změnit jazyk:

Národní zpráva o zdraví a životním stylu dětí a školáků

Autor Michal Kalman, Erik Sigmund, Dagmar Sigmundová, Zdeněk Hamřík Luděk Beneš, Dana Benešová, Ladislav Csémy
Název organizace Univerzita Palackého v Olomouci
Rok vydání 2011
Typ zprávy výzkumná zpráva
Anotace Národní zpráva na základě mezinárodního výzkumu uskutečněného v roce 2010 v rámci mezinárodního projektu „Health Behaviour in School-aged Children: WHO Collaborative Cross-National study (HBSC).
Klíčová slova HBSC, Výzkumná studie, Determinanty zdraví, Děti a mládež, Podpora pohybové aktivity, Rizikové chování, Životní styl, Nadváha a obezita, Sociální determinanty zdraví, Veřejné zdraví
Typ výzkumu kontinuální výzkum
Datum zahájení
Datum ukončení 31. 12. 2011
Obor AK Sport, aktivity volného času, FQ Veřejné zdravotnictví
Email na řešitele michal.kalman@upol.cz
Dostupnost dostupný v elektronické knihovně NRVDM
Zpráva ke stažení 1530355296.pdf
Odkaz na zprávu http://hbsc.upol.cz/download/narodni_zprava_zdravi_ziv_styl.pdf
Uložení zprávy Ano
Instituce Univerzita Palackého v Olomouci
Web instituce www.hbsc.upol.cz
Možná souvislost
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní pedagogický institut ČR
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@npicr.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů