Změnit jazyk:

Dětská práce jako forma porušování základních lidských práv

Autor Petra Kadlecová
Název organizace Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta
Rok vydání 2010
Typ zprávy bakalářská práce
Anotace Bakalářská práce se týká problematiky porušování lidských práv v důsledku dětské práce. Popisuje příčiny, mýty, odvětví, sociální dopady a historické kořeny dětské práce. Jmenuje dokumenty a úmluvy, týkající se lidských práv a odstranění dětské práce. Dále je v práci popsána činnost významných organizací eliminujících dětskou práci ve světě, se zaměřením na situaci v Indii, Bangladéši a na Srí Lance.
Klíčová slova dětská práce, základní lidská práva, dětská práva, porušování lidských práv, sociální dopady, chudoba, OSN, ILO, UNICEF
Typ výzkumu jednorázový výzkum
Datum zahájení
Datum ukončení 30. 6. 2018
Obor AA Filosofie a náboženství, AG Právní vědy
Email na řešitele neni@neni.cz
Dostupnost dostupný v elektronické knihovně NRVDM
Zpráva ke stažení 1530354662.pdf
Odkaz na zprávu https://theses.cz/id/4ti2hb/123306-618918058.pdf
Uložení zprávy Ano
Instituce Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta
Web instituce www.cmtf.upol.cz
Možná souvislost
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní pedagogický institut ČR
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@npicr.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů