Změnit jazyk:

Pohybové aktivity a aktivity u monitoru ve zdravotním vývoji školních dětí

Autor Zdeněk Hamřík, Daniela Bobáková, Michal Kalman, Zuzana Dankulincová Veselská, Daniel Klein, Andrea Madarasová Gecková
Název organizace Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury
Rok vydání 2015
Typ zprávy Článek v odborném periodiku
Anotace Pohybové aktivity a sedavé aktivity u monitoru u dopsívajících hrají zásadní roli v budoucích zdravotních výkonech. Cílem této studie tak bylo prozkoumat vztahy mezi pohybovými aktivitami a aktivitami sedavými u monitoru s behaviorálními a psycholosciálními charakteristikami školních dětí.
Klíčová slova dospívající, silné pohybové aktvity, sedavé aktivity u monitoru, rizikové a agresivní chování, návyky u jídla, školní výsledky
Typ výzkumu kontinuální výzkum
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AK Sport, aktivity volného času, FM Hygiena, FQ Veřejné zdravotnictví
Email na řešitele zdenek.hamrik@hbsc.org
Dostupnost dostupný v elektronické knihovně NRVDM
Zpráva ke stažení 1522512036.pdf
Odkaz na zprávu http://apps.szu.cz/svi/cejph/show.php?kat=archiv/2015-sup-09
Uložení zprávy Ano
Instituce Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury
Možná souvislost
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní institut pro další vzdělávání
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@nidv.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů