Změnit jazyk:

Trendy v celoživotním užívání konopí mezi českými dětmi školního věku od 2002 do 2014

Autor Ladislav Kážmér, Ladislav Csémy, Ingrid Ružbarská, Jan Pavelka, Zdeněk Hamřík, Michal Kalman
Název organizace Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury
Rok vydání 2017
Typ zprávy Článek v odborném periodiku
Anotace Cílem studie bylo zjistit trendy prevalence celoživotního užívání konopí mezi 15letými českými studenty. Údaje pochází z národního reprezentativního šetření zdravotních návyků školních dětí (HBSC) z let 2002, 2006, 2010 a 2014. Trendy v užívání konopí mezi oběma pohlaví byly modelovány pomocí binární Logistické regrese s obdobím jako prediktorem celoživotního užívání konopí. Prevalence celoživotního užívání konopí se výrazně snížila mezi mladými Čechy, zejména u chlapců. Genderové rozdíly v užívání konopí se od roku 2002 také snižovaly a žádné významné rozdíly mezi pohlavími v poslední době nebyly zaznamenány. Přestože existují pozitivní změny v prevalenci užívání konopí dospívajícími, z evropské perspektivy, čeští studenti stále patří k těm s výrazně vyšší mírou v tomto ohledu. Tedy, po boku s požíváním dalších návykových látek u dospívajících, užívání konopí zůstává důležitou výzvou národních politik veřejného zdraví.
Klíčová slova marihuana, dospívající, prevalence, trendy
Typ výzkumu kontinuální výzkum
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor EC Imunologie, FG Pediatrie, FM Hygiena, FQ Veřejné zdravotnictví
Email na řešitele csemy@nudz.cz
Dostupnost dostupný v elektronické knihovně NRVDM
Zpráva ke stažení 1522509585.pdf
Odkaz na zprávu http://apps.szu.cz/svi/cejph/show.php?kat=archiv/2017-sup-09
Uložení zprávy Ano
Instituce Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury
Možná souvislost Konzumace marihuany
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní pedagogický institut ČR
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@npicr.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů