Změnit jazyk:

Trendy české školní mládeže mezi léty 2002 a 2014 s trávením času u obrazovek: HBSC studie

Autor Dagmar Sigmundová, Erik Sigmund, Jens Bucksch, Petr Baďura, Michal Kalman, Zdeněk Hamřík
Název organizace Palackého univerzita v Olomouci
Rok vydání 2017
Typ zprávy Článek v odborném periodiku
Anotace Článek sleduje vývoj trendů v oblasti chování u obrazovat u českých dětí školního věku. Zachycuje vývoj mezi lety 2002 - 2014 na základě dat sbíraných v rámci HBSC u dětí ve věku 11, 13 a 15 let.
Klíčová slova sedavé chování, čas u obrazovek, trendy, adolescenti, počítač, televize
Typ výzkumu kontinuální výzkum
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor ED Fyziologie, FG Pediatrie, FM Hygiena, FQ Veřejné zdravotnictví
Email na řešitele dagmar.sigmundova@upol.cz
Dostupnost dostupný v elektronické knihovně NRVDM
Zpráva ke stažení 1522079095.pdf
Odkaz na zprávu http://apps.szu.cz/svi/cejph/show_en.php?kat=archiv/2017-sup-03
Uložení zprávy Ano
Instituce Palackého univerzita v Olomouci
Možná souvislost Jednotlivci v ČR používající počítač (stolní, notebook nebo tablet)
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní pedagogický institut ČR
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@npicr.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů