Změnit jazyk:

Trendy v nadváze a obezitě u českých dětí školního věku od roku 1998 do 2014

Autor Zdeněk Hamřík, Dagmar Sigmundová, Jan Pavelka, Michal Kalman, Erik Sigmund
Název organizace Palackého univerzita v Olomouci
Rok vydání 2017
Typ zprávy Článek v odborném periodiku
Anotace Článek sleduje vývoj trendů v oblasti nadváhy a obezity u českých dětí školního věku. Zachycuje vývoj mezi lety 1998 - 2014 na základě dat sbíraných v rámci HBSC u dětí ve věku 11, 13 a 15 let.
Klíčová slova adolescenti, body mass index, HBSC, časové trendy, prevalence, obezita, nadváha
Typ výzkumu kontinuální výzkum
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor ED Fyziologie
Email na řešitele zdenek.hamrik@upol.cz
Dostupnost dostupný v elektronické knihovně NRVDM
Zpráva ke stažení 1522078546.pdf
Odkaz na zprávu http://apps.szu.cz/svi/cejph/show_en.php?kat=archiv/2017-sup-02
Uložení zprávy Ano
Instituce Palackého univerzita v Olomouci
Možná souvislost Prevalence nadváhy a obezity
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní pedagogický institut ČR
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@npicr.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů