Změnit jazyk:

K osvojení dítěte registrovanými partnery

Autor Vojtěch Pospíšil
Název organizace Právnická fakulta - Masarykova univerzita
Rok vydání 2017
Typ zprávy Článek v odborném periodiku
Anotace Článek se zabývá problematikou osvojení dětí registrovanými partnery z pohledu práva na rovné zacházení. Problematiku osvojení registrovanými partnery lze rozlišit do tří kategorií, a to individuální nebo společné osvojení cizího dítěte a při osvojení dítěte partner či partnerky. Pozornost je věnována všem těmto situacím. Článek se zabývá také nedávným nálezem Ústavního soudu, kterým byl zrušen § 13 odst. 2 zákona o registrovaném partnerství, který registrovaným partnerům znemožňoval osvojit dítě. Vzhledem k tomu, že tato otázka se netýká pouze České republiky, čtenář bude ve stručnosti seznámen také s evropskými kontexty otázky osvojení dětí registrovanými partnery.
Klíčová slova Právo na rovné zacházení; osvojení; registrované partnerství
Typ výzkumu jednorázový výzkum
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AG Právní vědy
Email na řešitele 348355@mail.muni.cz
Dostupnost dostupný v elektronické knihovně NRVDM
Zpráva ke stažení 1517406257.pdf
Odkaz na zprávu https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6159/5549
Uložení zprávy Časopis pro právní vědu a praxi, Brno, Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2016, 1210-9126.
Instituce Právnická fakulta - Masarykova univerzita
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní institut pro další vzdělávání
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@nidv.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů