Změnit jazyk:

Vzájemná očekávání matek a učitelek dětí 1. tříd ohledně spolupráce na rozvoji jejich čtenářské gramotnosti

Autor Jana Sedláčková
Název organizace Filozofická fakulta - Masarykova univerzita
Rok vydání 2017
Typ zprávy přednáška
Anotace Cílem příspěvku bylo nastínit závěry plynoucí z předběžné analýzy dat týkajících se vzájemných očekávání matek a učitelek ohledně spolupráce na rozvoji počáteční čtenářské gramotnosti. Na základě analýzy hloubkových polostrukturovaných s 10 matkami a 2 učitelkami dětí 1. tříd ZŠ lze říci, že: Část domácí přípravy do čtení, zadávaná dětem ve 2. pololetí, je prezentována spíše ve formě doporučení, než jako povinný domácí úkol. Matky toto povinně-dobrovolné nastavení vnímají s jeho výhodami i nevýhodami. Na jednu stranu by si občas přály více povinných domácích úkolů do čtení, na druhou stranu přiznávají, že i přes původní snahu denně s dítětem číst nezvládají toto doporučení ve 2. pololetí naplňovat. S učitelkami se však shodují na tom, že hlavním úkolem školy v rozvoji čtenářské gramotnosti je výuka techniky čtení, zatímco rodina by měla podpořit kladný vztah dítěte ke čtení a knihám.
Klíčová slova spolupráce rodiny a školy; čtenářská gramotnost; očekávání rodičů; očekávání učitelů; domácí příprava do čtení; 1. ročník ZŠ
Typ výzkumu jednorázový výzkum
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AG Právní vědy
Email na řešitele neni@neni.cz
Dostupnost dostupný v elektronické knihovně NRVDM
Zpráva ke stažení 1517405856.pdf
Odkaz na zprávu http://cpvuhk.cz/wp-content/uploads/2017/09/Sborník-anotací-ČAPV-web.pdf
Instituce Filozofická fakulta - Masarykova univerzita
Možná souvislost
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní pedagogický institut ČR
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@npicr.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů