Změnit jazyk:

Klidové činnosti a hry jako náplň volného času dlouhodobě hospitalizovaných dětí

Autor Darina Lenochová, DiS.
Název organizace Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, Katedra speciální pedagogiky a logopedie
Rok vydání 2016
Typ zprávy bakalářská práce
Anotace Bakalářská práce přináší návod, jak smysluplně naplnit volný čas dlouhodobě hospitalizovaných dětí, které v rámci léčby Perthesovy nemoci dodržují klidový režim na lůžku či invalidním vozíku. Teoretická část bakalářské práce obsahuje poznatky o psychologii nemocných dětí, Perthesově nemoci a dalších onemocněních vyžadující hospitalizaci, specifikách rehabilitační péče, významu hry a herního specialisty ve zdravotnickém zařízení. Praktická část bakalářské práce popisuje historii a současnou podobu Hamzovy odborné léčebny pro děti a dospělé v Luži-Košumberku se zaměřením na možnosti trávení volného času hospitalizovaných dětí. Dále je věnována pozornost charakteristice a specifikům práce v mateřské škole při tomto léčebném zařízení. Praktická část je doplněna charakteristikou dítěte s Perthesovou nemocí a rozhovorem s jedním z rodičů. Podstatou bakalářské práce je vytvořená nabídka klidových volnočasových činností a her a jejich ověření v praxi.
Klíčová slova činnosti a hry na lůžku, hospitalizované dítě, imobilita, léčebné zařízení, Perthesova nemoc, volný čas
Typ výzkumu kvalitativní
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AK Sport, aktivity volného času, AN Psychologie, FH Neurologie, neurochirurgie, neurovědy
Email na řešitele ludmila.sramkova@uhk.cz
Dostupnost dostupný v elektronické knihovně NRVDM
Zpráva ke stažení 1513097319.pdf
Instituce Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, Katedra speciální pedagogiky a logopedie
Možná souvislost
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní pedagogický institut ČR
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@npicr.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů