Změnit jazyk:

Současná literatura pro děti a mládež s multikulturní a náboženskou tematikou

Autor Bc. et Bc. Vendula Benešová
Název organizace Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra českého jazyka a literatury
Rok vydání 2017
Typ zprávy diplomová práce
Anotace Diplomová práce se zabývá současnou literaturou pro děti a mládež s náboženskou a multikulturní tematikou. Jedná se o díla, která se týkají otázky náboženství a zprostředkování významu víry. Důležitou částí jsou však také knihy, které ve svém obsahu reagují na aktuální problematiku migrace. Cílem je poukázat na knihy, které by mohly být využity k výchovně-vzdělávacím účelům a přispěly tak k výchově k toleranci. Ve svých závěrech budu vycházet z literárněvědné analýzy vybraných děl. Součástí práce bude také návrh didaktického využití v praxi.
Klíčová slova literární analýza, literatura pro děti a mládež, migrace, multikultura, náboženství, výchova k tolerantnosti
Typ výzkumu kvalitativní
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AK Sport, aktivity volného času, AM Pedagogika a školství
Email na řešitele rozborilova@ped.muni.cz
Dostupnost dostupný v elektronické knihovně NRVDM
Zpráva ke stažení 1513096954.pdf
Instituce Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra českého jazyka a literatury
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní institut pro další vzdělávání
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@nidv.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů